Uzgaidiet

Komerczinības (Mazumtirdzniecības komercdarbinieks)

Pieteikšanās kārta 5. kārta
Mācību pakalpojumu sniedzējs Mācību centrs FIBRA
Norises vieta
  • Atbrīvošanas aleja 94A, Rēzekne, LV-4601
Izglītības programmas veids Profesionālās tālākizglītības programma
Profesionālā kvalifikācija Mazumtirdzniecības komercdarbinieks (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis/ atbilst 4.Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim)
Nozare Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)
Programmas stundu skaits 960
Mācību cena, €
1220.00
Līdzmaksājums, €
61.00 (5%)
Prasības iepriekšējai izglītībai Vidējā izglītība
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) Merčendaizinga un pārdošanas mākslas pamati. Klientu apkalpošanas pamati. Uzņēmuma darba organizācija. Tirdzniecības iekārtas un inventārs. Uzņēmuma iepirkuma organizācijas loģistika. Pārtikas preču zinības. Nepārtikas prečzinība. Mārketinga pamati. Tirgzinību pamati. Noliktavu loģistika. Kravu pārvadājumu organizācija. Darba, patērētāju un saistību tiesību pamati. Dokumentu pārvaldība. Grāmatvedības un finansu analīzes pamati. Komercdarbības pamati. Sanitārijas un higiēnas prasības pārtikas uzņēmumos. Lietišķā svešvaloda. Darba un vides aizsardzība, elektrodrošība, ugunsdrošība un pirmā palīdzība. Lietišķā saskarsme. Profesionālā kvalifikācijas prakse-240 stundas.
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Minimālais izglītojamo skaits 6
Maksimālais izglītojamo skaits 12
Īstenošanas periods (nedēļās) 12 mēneši
Akreditācija
2015-11-05 - 2021-03-08
Programmas kontaktpersonas
Aija Lebuse | 28817083 | fibra@inbox.lv
Diāna Ivanova | 28817083 | fibra@inbox.lv
Atpakaļ