Uzgaidiet

Telemehānika un loģistika (Loģistikas darbinieks)

Pieteikšanās kārta 5. kārta
Mācību pakalpojumu sniedzējs Mācību centrs FIBRA
Norises vieta
  • Atbrīvošanas aleja 94A, Rēzekne, LV-4601
  • Dzelzceļu iela 3, Daugavpils, LV-5401
Izglītības programmas veids Profesionālās tālākizglītības programma
Profesionālā kvalifikācija Loģistikas darbinieks (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis/ atbilst 4.Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim)
Nozare Transports un loģistika
Programmas stundu skaits 960
Mācību cena, €
1220.00
Līdzmaksājums, €
61.00 (5%)
Prasības iepriekšējai izglītībai Vidējā izglītība
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) Ievads loģistikā . Loģistikas uzņēmuma pārvaldība. Uzņēmuma iepirkuma organizācijas loģistika. Sadales loģistika. Ražošanas loģistika. Noliktavu loģistika. Starptautiskās tirdzniecības un muitas lietas. Kravu pārvadājumu organizācija. Darba tiesiskās attiecības un kravu pārvadājumu likumdošana. Dokumentu pārvaldība. Finanšu, statistikas un grāmatvedības pamati. Komercdarbības pamati. Tirgzinības pamati un prečzinība. Lietišķā latviešu valoda. Lietišķā angļu valoda. Sabiedrības un cilvēka drošība. Saskarsmes un darba psiholoģija . Profesionālas kvalifikācijas prakses stundu skaits-240
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Minimālais izglītojamo skaits 6
Maksimālais izglītojamo skaits 12
Īstenošanas periods (nedēļās) 12 mēneši
Akreditācija
2019-05-27 - 2025-05-26
Programmas kontaktpersonas
Aija Lebuse | 28817083 | fibra@inbox.lv
Diāna Ivanova | 28817083 | fibra@inbox.lv
Atpakaļ