Uzgaidiet

Biznesa uzsākšana

Pieteikšanās kārta 5. kārta
Mācību pakalpojumu sniedzējs SIA FIBRA, Mācību centrs FIBRA
Norises vieta
  • Atbrīvošanas aleja 94A, Rēzekne, LV-4601
  • Bērzpils iela 8C, Balvi, LV-4501
  • Brīvības iela 17-13, Krāslava, LV-5601
  • Tālavijas iela 1, Ludza, LV-5701
  • Raiņa iela 14A, Viļāni, LV-4650
  • Partizāņu iela 5, Zilupe, LV-5751
  • Dzelzceļu iela 3, Daugavpils, LV-5401
Izglītības programmas veids Profesionālās pilnveides programma
Nozare Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)
Programmas stundu skaits 160
Mācību cena, €
400.00
Līdzmaksājums, €
40.00 (10%)
Prasības iepriekšējai izglītībai Vidējā izglītība
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) Ekonomikas būtība
Pieprasījuma un piedāvājuma teorijas pamati
Finansēšana un investēšana
Uzņēmējdarbības tiesiskās formas, to priekšrocības un trūkumi
Uzņēmējdarbības īpašnieku kapitāls
Uzņēmējdarbības tiesiskais pamatojums
Uzņēmējdarbības dibināšanas kārtība
Uzņēmējdarbības vides faktori, to raksturojums
Inovatīvā uzņēmējdarbība
Atbalsta instrumenti uzņēmējdarbībai
Biznesa ideja, misija un vīzija
Plānošanas nozīme un plānu veidi uzņēmējdarbībā
Plānotās uzņēmējdarbības raksturojums
SVID analīze
Pprodukcija/ pakalpojums
Tirgus analīze
Mārketings
Uzņēmuma vadība un personāls
Uzņēmuma vadība un personāls
Risku analīze
Finanšu plāns
Grāmatvedība, tās tiesiskais pamats
Nodokļu veidi Latvijas Republikā
Grāmatvedības reģistri, to kārtošanas sistēmas
Vadības un finanšu grāmatvedība
Gada pārskata dokumenti, to analīze
Darba tiesības
Darba drošība un aizsardzība
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Profesionālās pilnveides apliecība
Minimālais izglītojamo skaits 6
Maksimālais izglītojamo skaits 12
Īstenošanas periods (nedēļās) 4 mēneši
Akreditācija
2020-07-22 - 2021-08-03
Programmas kontaktpersonas
Diāna Ivanova | 28817083 | fibra@inbox.lv
Atpakaļ