Uzgaidiet

Mazā biznesa organizēšana

Pieteikšanās kārta 5. kārta
Mācību pakalpojumu sniedzējs Mācību centrs FIBRA
Norises vieta
  • Atbrīvošanas aleja 94A, Rēzekne, LV-4601
  • Bērzpils iela 8C, Balvi, LV-4501
  • Brīvības iela 17-13, Krāslava, LV-5601
  • Tālavijas iela 1, Ludza, LV-5701
  • Raiņa iela 14A, Viļāni, LV-4650
  • Partizāņu iela 5, Zilupe, LV-5751
  • Dzelzceļu iela 3, Daugavpils, LV-5401
Izglītības programmas veids Profesionālās pilnveides programma
Nozare Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)
Programmas stundu skaits 160
Mācību cena, €
400.00
Līdzmaksājums, €
40.00 (10%)
Prasības iepriekšējai izglītībai Pamatizglītība
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) Ekonomika un ekonomiskās sistēmas. Ekonomikas jēdziens.Pieprasījums un piedāvājums.Nauda un bankas.Valsts finanšu sistēma. Grāmatvedības būtība, nozīme, uzdevumi.Grāmatvedības uzskaites objekti.Grāmatvedībasbilance.Grāmatvedības dokumenti.Gada pārskats Darba likums Ievads uzņēmējdarbībā .Komerclikums. Ar mārketingu saistītā likumdošana. Patērētāju aizsardzības likumdošana.Ar informācijas aizsardzību saistītie likumi.Darba aizsardzība .Ievads uzņēmējdarbībā.Komercdarbības formas.Uzņēmējdarbības uzsākšana un uzņēmējdarbības risks.Uzņēmuma līdzekļi un tā finansēšana.Budžeta plānošana. Mārketinga darbība uzņēmumā. Pircējs un tirgus izpēte.Uzņēmuma darbības analīze.Vadīšanas būtība, tās raksturojums.Organizatoriskās formas.Vadītājs, vara, vadīšanas stili.Lēmumu pieņemšanas process.Komunikāciju un konfliktu raksturojums.Vadīšanas loma uzņēmējdarbībā.Personāla vadība un motivēšana. Klientu vadīšana.Uzņēmuma dzīves cikls.Biznesa plāna sastādīšanas metodika.Ievads. Saskarsmes raksturojums.Saskarsme –māka pazīt pašam sevi un
pašpilnveidoties.Cilvēka pamatvajadzības un uzvedības motivācija.Verbālā un neverbālā saskarsme.Diskusijas, strīdi, konflikti, kompromisi.Stress.
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Profesionālās pilnveides apliecība
Minimālais izglītojamo skaits 6
Maksimālais izglītojamo skaits 12
Īstenošanas periods (nedēļās) 4 mēneši
Akreditācija
2015-09-03 - 2021-08-03
Programmas kontaktpersonas
Aija Lebuse | 28817083 | fibra@inbox.lv
Diāna Ivanova | 28817083 | fibra@inbox.lv
Atpakaļ