Uzgaidiet

Projektu vadības pamati

Pieteikšanās kārta 5. kārta
Mācību pakalpojumu sniedzējs Mācību centrs FIBRA
Norises vieta
  • Atbrīvošanas aleja 94A, Rēzekne, LV-4601
  • Bērzpils iela 8C, Balvi, LV-4501
  • Brīvības iela 17-13, Krāslava, LV-5601
  • Tālavijas iela 1, Ludza, LV-5701
  • Raiņa iela 14A, Viļāni, LV-4650
  • Partizāņu iela 5, Zilupe, LV-5751
  • Dzelzceļu iela 3, Daugavpils, LV-5401
Izglītības programmas veids Profesionālās pilnveides programma
Nozare Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)
Programmas stundu skaits 160
Mācību cena, €
400.00
Līdzmaksājums, €
40.00 (10%)
Prasības iepriekšējai izglītībai Vidējā izglītība
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) Projekta jēdziens un vispārīgais raksturojums
Projekta attīstības modeļa fāžu norises process
Projekta vadīšana, tā jēdziens un būtība Projekta komandas vadīšana
Projekta organizēšana
Projekta vadīšanas norises
Projekta pieteikuma sagatavošana Darba aizsardzības likumdošana
Darba drošības prasības darba vietā
Galvenās pamatprasības ugunsdrošības profilaksē
Rīcība dažādās ugunsgrēka situācijās
Pirmā palīdzība
Jēdziens par
arodveselību
Vides aizsardzība
Civilā aizsardzība
Valsts drošība
Iepirkumi, iepirkuma procedūras, iepirkuma procedūru reglamentējošie normatīvie akti
Iepirkuma procedūras piemērošanas kārtība, izņēmumi
Iepirkuma līguma slēgšana
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Profesionālās pilnveides apliecība
Minimālais izglītojamo skaits 6
Maksimālais izglītojamo skaits 12
Īstenošanas periods (nedēļās) 4 mēneši
Akreditācija
2019-08-05 - 2025-08-04
Programmas kontaktpersonas
Aija Lebuse | 28817083 | fibra@inbox.lv
Diāna Ivanova | 28817083 | fibra@inbox.lv
Atpakaļ