Uzgaidiet

Praktiskais mārketings

Pieteikšanās kārta 5. kārta
Mācību pakalpojumu sniedzējs Mācību centrs FIBRA
Norises vieta
  • Atbrīvošanas aleja 94A, Rēzekne, LV-4601
  • Bērzpils iela 8C, Balvi, LV-4501
  • Brīvības iela 17-13, Krāslava, LV-5601
  • Tālavijas iela 1, Ludza, LV-5701
  • Raiņa iela 14A, Viļāni, LV-4650
  • Partizāņu iela 5, Zilupe, LV-5751
  • Dzelzceļu iela 3, Daugavpils, LV-5401
Izglītības programmas veids Profesionālās pilnveides programma
Nozare Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)
Programmas stundu skaits 160
Mācību cena, €
400.00
Līdzmaksājums, €
40.00 (10%)
Prasības iepriekšējai izglītībai Vidējā izglītība
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) Ievads mārketingā
Mārketinga pētījumu priekšnosacījumi
Mārketinga darbības principi
Mārketinga līdzekļu izstrādāšana
Cilvēku zināšanu un attieksmes loma mārketingā
Pakalpojumu mārketings
Vietas nozīme
Mārketinga veicināšana
Mārketinga vadīšana
Mārketinga efektivitāte un riski
Stratēģiskais mārketings
Taktiskais mārketings
Administratīvais mārketings
Mārketinga pielāgošana mūsdienu prasībām
Mārketinga plānošanas process un tirgus pozīcijas analīze
Mārketinga stratēģiju izvēle
Zīmola vērtības celšanas stratēģija.
Attiecību mārketinga (CRM) ieviešanas plānošana
Konkurences stratēģijas
Reklāmas būtība un veidi
Reklāmas izplatīšanas kanāli
Reklāmas kampaņu organizēšana
Darba tiesību pamati
Komerctiesību pamati
Reklāmas likumdošana
Ar mārketingu saistītā likumdošana
Patērētāju aizsardzības likumdošana
Ar informācijas aizsardzību saistītie likumi
Ar veicināšanas kampaņām saistītie likumi
Darba aizsardzība
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Profesionālās pilnveides apliecība
Minimālais izglītojamo skaits 6
Maksimālais izglītojamo skaits 12
Īstenošanas periods (nedēļās) 4 mēneši
Akreditācija
2015-09-03 - 2021-08-03
Programmas kontaktpersonas
Aija Lebuse | 28817083 | fibra@inbox.lv
Diāna Ivanova | 28817083 | fibra@inbox.lv
Atpakaļ