Uzgaidiet

Dokumentu un arhīva pārvaldība

Pieteikšanās kārta 5. kārta
Mācību pakalpojumu sniedzējs Mācību centrs FIBRA
Norises vieta
  • Atbrīvošanas aleja 94A, Rēzekne, LV-4601
  • Bērzpils iela 8C, Balvi, LV-4501
  • Brīvības iela 17-13, Krāslava, LV-5601
  • Tālavijas iela 1, Ludza, LV-5701
  • Raiņa iela 14A, Viļāni, LV-4650
  • Partizāņu iela 5, Zilupe, LV-5751
  • Dzelzceļu iela 3, Daugavpils, LV-5401
Izglītības programmas veids Profesionālās pilnveides programma
Nozare Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)
Programmas stundu skaits 160
Mācību cena, €
400.00
Līdzmaksājums, €
40.00 (10%)
Prasības iepriekšējai izglītībai Pamatizglītība
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) Ievads dokumentu pārvaldībā.Dokumentu noformēšana.Lietišķās pareizrakstības aktualitātes.Dokumenta juridiskais spēks un juridiskā spēka nosacījumi. Rekvizīti.Pārvaldes dokumentu veidi .Darbs ar dokumentiem.Dokumentu aprite. Elektroniskās dokumentu pārvaldības sistēmas. E-dokumenti un e-paraksts.E-parakstu veidi. Dokumentu elektroniska izveide un parakstīšana.Darbs ar elektroniskajiem dokumentiem. Dokumenta atvasinājuma izstrādāšana un noformēšana. Dokumenta dublikāta izstrādāšana un noformēšana. Darbs ar atvasinājumiem eletroniskajā vidē.Pārvaldes dokumentu noformēšana.Dienesta atzīmju noformēšana.Dokumenta teksta noformēšana.
Arhīvu veidi un uzdevumi, galvenās funkcijas. Dokumentu klasifikācijas shēma.Lietu sagatavošanas principi.Dokumentu un arhīvu pārvaldības normatīvā regulējuma aspekti. Arhīvs un arhivēšana privātās organizācijās.Praktiskā dokumentu arhivēšana un citi arhīva procesi .Lietišķā sarakste.Darba aizsardzības likumdošana.Darba aizsardzības instrukcija. Darba drošības prasības darba vietā. Elektrodrošība. Galvenās pamat-prasības ugunsdrošības profilaksē. Rīcība dažādās ugunsgrēka situācijās.Vides aizsardzība.Civilā aizsardzība.Valsts drošība.
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Profesionālās pilnveides apliecība
Minimālais izglītojamo skaits 6
Maksimālais izglītojamo skaits 12
Īstenošanas periods (nedēļās) 4 mēneši
Akreditācija
2020-07-22 - 2025-05-26
Programmas kontaktpersonas
Aija Lebuse | 28817083 | fibra@inbox.lv
Diāna Ivanova | 28817083 | fibra@inbox.lv
Atpakaļ