Uzgaidiet

Finanšu pārskatu sagatavošana programmā “Horizon” un finanšu datu analīze

Pieteikšanās kārta 5. kārta
Mācību pakalpojumu sniedzējs Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"
Norises vieta
  • Meža iela 3, Rīga, LV-1048
  • Mihoelsa iela 47, Daugavpils, LV-5401
Izglītības programmas veids Profesionālās pilnveides programma
Nozare Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)
Programmas stundu skaits 160
Mācību cena, €
400.00
Līdzmaksājums, €
40.00 (10%)
Prasības iepriekšējai izglītībai Vidējā izglītība
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) Mērķis: Sniegt zināšanas un prasmes finanšu pārskatu sagatavošanā un finanšu datu analīzē, lai veicinātu prasmes patstāvīgi sastādīt gada pārskatu un risināt uzņēmumu finanšu problēmas, izmantojot datu uzskaites un analīzes metodes.
Tēmas: 1) Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite; 2)Apgrozāmo līdzekļu uzskaite; 3)Pašu kapitāla uzskaite. Kreditoru parādu uzskaite; 4) Gada pārskata sastādīšana; 5) Iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas; 6) Uzņēmuma ienākuma nodoklis Mikrouzņēmumu nodoklis; 7) Pievienotās vērtības nodoklis; 8) Nekustamā īpašuma nodoklis, dabas resursu nodoklis, akcīzes nodokļi, transportlīdzekļu nodokļi; 9) Iepazīšanās ar programmu Horizon un programmas tehniskās prasības. Darbs ar programmu; 10) Pamatlīdzekļi; 11) Noliktava; 12) Avansa norēķini, nākamo periodu ieņēmumi un izdevumi, komandējumi; 13) Kase un banka; 14) Personāla uzskaite. Darba samaksa; 15) Virsgrāmata, finanšu pārskati; 16) Darba tiesisko attiecību nodibināšana. Darba samaksa. Darba laiks un atpūtas laiks; 17) Darba aizsardzība; 18) Finanšu analīzes nozīme uzņēmumu vadībā un finanšu lēmumu pieņemšanā. Finanšu analīzes metodes.19) Finanšu analīzes datu novērtēšana; 20) Aprēķini, formulas un funkcijas, izmantojot Microsoft Excel; 21) Datu tabulu veidošana un vizuālā noformēšana. Datu apstrāde, izmantojot Microsoft Excel; 22) Datu attēlošana, izmantojot rakurstabulas, izmantojot Microsoft Excel; 23) Diagrammu pielāgošana , izmantojot Microsoft Excel
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides programmas apgūšanu
Minimālais izglītojamo skaits 15
Maksimālais izglītojamo skaits 40
Īstenošanas periods (nedēļās) 16
Akreditācija
2013-12-18 - 2021-06-30
Programmas kontaktpersonas
Helēna Ozoliņa | 64110888 | Helena.ozolina@riseba.lv
Helēna Ozoliņa | 64110888 | mc4@riseba.lv
Atpakaļ