Uzgaidiet

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi (Lietvedis)

Pieteikšanās kārta 5. kārta
Mācību pakalpojumu sniedzējs "Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skola "Citadele"
Norises vieta
  • Grēcinieku iela 10, Rīga, LV-1050
  • Pils laukums 4, Rīga, LV-1050
  • Graudu iela 40, Liepāja, LV-3401
Izglītības programmas veids Profesionālās tālākizglītības programma
Profesionālā kvalifikācija Lietvedis (2.profesionālās kvalifikācijas līmenis/atbilst 3.Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim)
Nozare Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)
Programmas stundu skaits 640
Mācību cena, €
800.00
Līdzmaksājums, €
40.00 (5%)
Prasības iepriekšējai izglītībai vidējā izglītība
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) Dokumentu pārvaldība un arhivēšana, Lietišķā latviešu valoda, stilistika un rediģēšana, Profesionālā ētika un lietišķā etiķete, Informāciju tehnoloģijas, Biroja darba organizācija un tehniskais nodrošinājums, Profesionālā angļu valoda, Profesionālā krievu valoda, Sabiedrības un cilvēka drošība, darba tiesības, Saskarsme un darbs komandā, Kvalifikācijas prakse (240 stundas). Stundu skaits tālmācībā (neklātienē): 278. Tālmācības (neklātienes) apguve: mācību materiāli e-vidē , tiešsaistes apmācības
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Minimālais izglītojamo skaits 10
Maksimālais izglītojamo skaits 12
Īstenošanas periods (nedēļās) 28
Akreditācija
-
Programmas kontaktpersonas
Iveta Lūse (Rīga) | 29528855 | riga@skolacitadele.lv
Silvija Mažaika (Liepāja) | 27728855 | liepaja@skolacitadele.lv
Atpakaļ