Uzgaidiet

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi (Klientu apkalpošanas speciālists)

Pieteikšanās kārta 5. kārta
Mācību pakalpojumu sniedzējs "Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skola "Citadele"
Norises vieta
  • Grēcinieku iela 10, Rīga, LV-1050
  • Pils laukums 4, Rīga, LV-1050
  • Graudu iela 40, Liepāja, LV-3401
Izglītības programmas veids Profesionālās tālākizglītības programma
Profesionālā kvalifikācija Klientu apkalpošanas speciālists (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis/atbilst 4.Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim)
Nozare Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)
Programmas stundu skaits 960
Mācību cena, €
1220.00
Līdzmaksājums, €
61.00 (5%)
Prasības iepriekšējai izglītībai vidējā izglītība
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) Veiksmīga klientu apkalpošana un klientu vajadzību izpēte, Saskarsme un darbs komandā, Mārketings un produktu virzīšana, Profesionālā ētika un lietišķā etiķete, Lietišķā latviešu valoda, stilistika un rediģēšana, Dokumentu pārvaldība un arhivēšana, Biroja darba organizācija, Sabiedrības un cilvēka drošība, darba tiesības, Profesionālā krievu valoda, Profesionālā angļu valoda, Komercdarbības pamati, Preču un pakalpojumu pārdošana, Grāmatvedība un uzskaite, Informāciju tehnoloģijas, Kvalifikācijas prakse (240 stundas). Stundu skaits tālmācībā (neklātienē): 500. Tālmācības (neklātienes) apguve: mācību materiāli e-vidē , tiešsaistes apmācības.
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Minimālais izglītojamo skaits 10
Maksimālais izglītojamo skaits 12
Īstenošanas periods (nedēļās) 36
Akreditācija
-
Programmas kontaktpersonas
Iveta Lūse (Rīga) | 29528855 | riga@skolacitadele.lv
Silvija Mažaika (Liepāja) | 27728855 | liepaja@skolacitadele.lv
Atpakaļ