Uzgaidiet

Grāmatvedība (ar priekšzināšanām)

Pieteikšanās kārta 5. kārta
Mācību pakalpojumu sniedzējs "Komplekss Citadele" SIA Profesionālo Studiju Skola "Citadele"
Norises vieta
  • Grēcinieku iela 10, Rīga, LV-1050
  • Pils laukums 4, Rīga, LV-1050
  • Graudu iela 40, Liepāja, LV-3401
Izglītības programmas veids Profesionālās pilnveides programma
Nozare Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)
Programmas stundu skaits 160
Mācību cena, €
400.00
Līdzmaksājums, €
40.00 (10%)
Prasības iepriekšējai izglītībai vidējā izglītība
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) Dokumentācija, Grāmatvedības konti, Grāmatvedības bilances sastādīšana, Uzņēmuma grāmatvedības kārtošana un organizācija, Pamatlīdzekļu uzskaite, Krājumu uzskaite, Ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi, Inventarizācija, Pašu kapitāls, Avansa maksājumi un avansu norēķini, Nauda, Darba algas apmaksa, Rezerves, Peļņa, Uzkrājumi, Ieņēmumu konti, Izdevumu konti, Norēķini, Pievienotās vērtības nodoklis, Autotransporta izdevumu uzskaite, Maksājumu veikšana Valsts budžetā, Ieskats grāmatvedības standartos, Nodokļu un nodevu sistēma, Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšana, Pievienotās vērtības nodoklis, Uzņēmumu ienākuma nodoklis, Nekustamā īpašuma nodoklis, Citas nodevas un nodokļi, Valsts nodevas un pašvaldību nodevas, Vadības grāmatvedības jēdziens, Budžets un tā plānošana, Budžeta kontrole un noviržu analīze, Vadības grāmatvedība, lēmumu pieņemšana un
drošības koncepts, Finanšu pārskatu loma, Finanšu pārskatu analīzes saturs un metodes, Analīzē izmantojamie rādītāji, Pārbaudes darbs.
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Minimālais izglītojamo skaits 8
Maksimālais izglītojamo skaits 12
Īstenošanas periods (nedēļās) 20
Akreditācija
2018-09-21 - 2024-08-27
Programmas kontaktpersonas
Iveta Lūse (Rīga) | 29528855 | riga@skolacitadele.lv
Silvija Mažaika (Liepāja) | 27728855 | liepaja@skolacitadele.lv
Atpakaļ