Uzgaidiet

Grāmatvedības uzskaites pamati

Pieteikšanās kārta 5. kārta
Mācību pakalpojumu sniedzējs Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs
Norises vieta
  • Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001
Izglītības programmas veids Profesionālās pilnveides programma
Nozare Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)
Programmas stundu skaits 160
Mācību cena, €
400.00
Līdzmaksājums, €
40.00 (10%)
Prasības iepriekšējai izglītībai Vidējā izglītība
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) 1. Grāmatvedības pamati un grāmatvedības organizācija uzņēmumā- 30 mācību stundas
1.1. Grāmatvedība, tās nozīme un prasības
1.2. Grāmatvedības priekšmets un metodes
1.3. Grāmatvedības bilance un tās uzbūve
1.4. Grāmatvedības konti un to vispārējā uzbūve
1.5. Saimniecisko operāciju reģistrēšana
1.6. Grāmatvedības darba organizācija uzņēmumā
1.7. Priekšmeta noslēguma pārbaudījums
2. Nodokļu likumdošana- 30 mācību stundas
2.1. LR nodokļu sistēma
2.2. Likums “Par nodokļiem un nodevām”
2.3. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI)
2.4. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
2.5. Mikrouzņēmuma nodoklis
2.6. Pievienotās vērtības nodoklis
2.7. Nekustamā īpašuma nodoklis
2.8. Dabas resursu nodoklis
2.9. Akcīzes nodoklis
2.10. Uzņēmumu ienākuma nodoklis
2.11. Priekšmeta noslēguma pārbaudījums
3. Finanšu grāmatvedība- 96 mācību stundas
3.1. Naudas līdzekļu uzskaite
3.2. Īstermiņa finanšu ieguldījumu uzskaite
3.3. Darba, darba samaksas un ar norēķiniem par darba samaksu saistīto operāciju uzskaite
3.4. Prasību un saistību uzskaite
3.5. Krājumu uzskaite
3.6. Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite
3.7. Pašu kapitāla uzskaite
3.8. Uzkrājumu uzskaite
3.9. Uzņēmuma saimnieciskās darbības, dažādu un ārkārtas ieņēmumu uzskaite
3.10. Gada pārskata sastādīšana
4. Noslēguma pārbaudījums- 4 mācību stundas
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Minimālais izglītojamo skaits 6
Maksimālais izglītojamo skaits 20
Īstenošanas periods (nedēļās) 14
Akreditācija
2019-06-03 - 2025-06-02
Programmas kontaktpersonas
Skaidrīte Bukbārde | 63012157 | skaidrite.bukbarde@zrkac.jelgava.lv
Atpakaļ