Uzgaidiet

IT pakalpojumu un infrastruktūras pārvaldības procesu organizēšana un uzturēšana

Pieteikšanās kārta 5. kārta
Mācību pakalpojumu sniedzējs Rīgas Tehniskā universitāte
Norises vieta
  • Daugavgrīvas iela 2, Rīga, LV-1048
  • Sētas iela 1, Rīga, LV-1048
Izglītības programmas veids Profesionālās pilnveides programma
Nozare Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Programmas stundu skaits 160
Mācību cena, €
512.00
Līdzmaksājums, €
51.20 (10%)
Prasības iepriekšējai izglītībai Vidējā izglītība
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) Programmas mērķis ir gūt zināšanas un prasmes par mūsdienās aktuāliem informācijas tehnoloģijas pakalpojumu un infrastruktūru pārvaldības līmeņiem, tehnoloģijām un rīkiem, IT pārvaldības ietvaru, labās prakses piemēriem un metodēm, kā arī to pielietojumu, kas ļaus izglītojamajiem efektīvāk veikt informācijas tehnoloģiju resursu pārvaldību uzņēmumā, nodrošinot dažāda veida IT pakalpojumu un biznesu pārvaldību.

Programmas saturs iekļauj šādas tēmas:
Uzņēmuma informācijas sistēmas un digitālā transformācija; Informācijas tehnoloģijas pārvaldības pamati; IT pakalpojumu un infrastruktūru pārvaldība.

Izglītības procesā nodrošināt iespējas apgūt šādas zināšanas un prasmes:
1. Spēj definēt, interpretēt un lietot profesionālu terminoloģiju IS un IT pārvaldības jomā.
2. Spēj izskaidrot informācijas sistēmas būtību, uzbūvi, iespējas un nozīmi uzņēmējdarbībā.
3. Pārzina IT pārvaldības pamata pieejas, procesus, spēj noteikt procesu piederību pārvaldības līmeņiem un izprot labās prakses metožu izmantošanu IT pārvaldībā.
4. Spēj izmantot specializēto programmatūru IT resursu pārvaldē.
5. Spēj pielietot modernās virtualizācijas tehnoloģijas IS.
6. Spēj uzstādīt un izmantot kļūdu un ziņojumu apstrādes.
7. Spēj analizēt konkrētas situācijas un izdarīt patstāvīgus secinājumus par IT pārvaldības metodoloģiju izmantošanu uzņēmuma darbībā.
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Minimālais izglītojamo skaits 20
Maksimālais izglītojamo skaits 40
Īstenošanas periods (nedēļās) 12
Akreditācija
2013-05-29 - 2022-12-31
Programmas kontaktpersonas
Gints Krūmiņš | 25544381 | gints.krumins@rtu.lv
Rita Bībere (Cēsu studiju un zinātnes centrs) | 64119003 | rita.bibere@rtu.lv
Zane Višķere | 67089439 | zane.viskere@rtu.lv.
Atpakaļ