Uzgaidiet

Uzņēmējdarbības ieceres īstenošana

Pieteikšanās kārta 4
Mācību pakalpojumu sniedzējs Profesionālās izaugsmes centrs
Norises vieta
  • Graudu iela 68, Rīga, LV-1058
Izglītības programmas veids Neformālās izglītības programma
Nozare Mūžizglītības kompetences
Programmas stundu skaits 114
Mācību cena, €
360.00
Līdzmaksājums, €
36,00
Prasības iepriekšējai izglītībai Apgūta pamatizglītība, spējas veikt informācijas novērtēšanu un analīzi, prasme veikt uzdevumus patstāvīgi un komandā. Interneta lietošanas pamatprasmes.
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) 84 stundas klātienē, 30 stundas tālmācībā
Ekonomika un ekonomiskās sistēmas.
Ekonomiskie resursi un pamatproblēmas. Ekonomikas aktivitātes līmeņa rādītāji. Ekonomiskās sistēmas.
Uzņēmējdarbības vides faktori, to raksturojums, uzņēmējdarbības vides attīstība Latvijā. Atbalsta instrumenti uzņēmējdarbībai (LIAA, ALTUM, LTRK).
Uzņēmējdarbības uzsākšana; Uzņēmējdarbības un komercdarbības formas.
Komersanta dibināšanas dokumenti.
Dokumentu reģistrēšanas kārtība.
Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas kopienā (NACE).
Uzņēmuma organizatoriskā darbība; Nepieciešamo formalitāšu, informācijas un dokumentācijas kopums uzņēmējdarbības reģistrācijai.
Uzņēmuma organizatoriskie dokumenti un to noformēšanas kārtība.
Uzņēmuma organizatoriskā struktūra.
Biroja tehnika un tās izmantošanas iespējas.
Lēmumu pieņemšana un komunikācija.
Preču un pakalpojumu piedāvājumu izvērtēšana. Preču un pakalpojumu iepirkšana.
Cenu aptauju organizēšana; Ārpakalpojumi.
Mārketings un tirgus izpēte.
Mārketinga informācijas veidi, klasifikācija un raksturojums.
Informācijas iegūšanas avoti un līdzekļi.
Tirgus izpēte un mārketinga pētījumu veikšana. Mārketinga sistēmas komunikatīvie līdzekļi; reklāma, sabiedriskās attiecības, preču pārdošanas veicināšana un tiešā pārdošana.
Uzņēmējdarbības izmaksas, produktu pašizmaksas un cenu kalkulācija. Izmaksas un to klasifikācija.
Pašizmaksas kalkulācija un cenas noteikšana. Bezzaudējuma punkts.
Uzņēmējdarbības rezultātus raksturojošie rādītāji. Naudas plūsma.
Peļņas vai zaudējuma aprēķins.
Uzņēmuma finanšu stāvoklis un bilance. Uzņēmējdarbības efektivitātes analīze.
Rentabilitāte.
Biznesa plāna izstrāde Biznesa plāna vispārējs raksturojums; Biznesa plāna saturs; Biznesa plāna izstrāde, Mārketinga plāns; Biznesa plāna izstrāde, Plānotā projekta realizācija; Biznesa plāna izstrāde, Finanšu plāns un aprēķini; Biznesa plāna saturs; Risku raksturojums
Noslēguma pārbaudījums Biznesa idejas pamatojums un prezentācijas prasme.
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi
Minimālais izglītojamo skaits 10
Maksimālais izglītojamo skaits 40
Īstenošanas periods 12 nedēļas
Akreditācija
-
Programmas kontaktpersonas
Uldis Strautkalns | 67606101 | kursi@turiba.lv
Atpakaļ