Uzgaidiet

Komandas darba vadīšanas ABC

Pieteikšanās kārta 4
Mācību pakalpojumu sniedzējs Profesionālās izaugsmes centrs
Norises vieta
  • Graudu iela 68, Rīga, LV-1058
Izglītības programmas veids Neformālās izglītības programma
Nozare Mūžizglītības kompetences
Programmas stundu skaits 86
Mācību cena, €
360.00
Līdzmaksājums, €
36,00
Prasības iepriekšējai izglītībai Vidējā izglītība / darba pieredze uzņēmumā.
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) 66 stundas klātienē, 20 stundas tālmācībā
1.1.Pašvērtējuma būtība un nozīme; 1.2. Pašvērtējums kā kognitīvs (izziņas) process; 1.3. Pašvērtējums kā personības kritērijs ; 1.4. Pašcieņa un pašvērtējums; 1.5. Savu vadības un organizatorisko prasmju novērtēšana 1.6. Organizatorisko dotību atpazīšana.
2.1. Jēdziena “komanda” izpratne; 2.2. Komandas veidošanas pamatojums; 2.3. Komandu veidi un veidošanas posmi; 2.4. Veiksmīgas komandas izveides priekšnoteikumi; 2.5. Komunikācija un lomu sadale komandā; 2.6. Komandas vadītājs; 2.7. Komandas spēcināšana un motivēšana.
3.1. Plānošanas veidi un metodes; 3.2. Informatīvais nodrošinājums; 3.3. Komandas mērķi, to izpratne; 3.4. Mērķu sasniegšanas stratēģijas izstrāde.
4.1. Komandas darba organizēšanas principi; 4.2. Komanda organizācijas struktūrā.
5.1. Komunikācijas procesa būtība, elementi un posmi; 5.2. Komunikācijas veidi un informācijas apmaiņa; 5.3. Komunikācijas stili; 5.4. Komunikācijas problēmas komandā; 5.5. Komunikācijas sistēmas pilnveidošanas iespējas; 5.6. Konflikts un tā risināšanas metodes.
6.1. Vadības prasmes, to attīstīšana; 6.2. Vadītāja loma un funkcijas komandā; 6.3. Vadīšanas metodes un vadības stili; 6.4. Vadīšanas stila izvēle atbilstoši situācijai; 6.5. Vadītāja autoritāte; 6.6. Vadītājs – līderis.
7.1. Sadarbības modeļi komandā; 7.2. Sacensības gars komandā un tā ietekme uz komandas darbu; 7.3. Lomas komandā; 7.4. Efektīvāka jaunu komandas locekļu ievadīšana komandas darbā.
8.1. Lēmumu klasifikācija un pieņemšanas veidi; 8.2. Faktori, kas ietekmē lēmumu pieņemšanu; 8.3. Lēmumu pieņemšana komandā; 8.4. Komandas vadības riski, to analīze; 8.5. Preventīvu darbību plāns; 8.6. Komandu vienojoša un attīstoša pazīme – atgriezeniskā saite; 8.7. Komandas darba elastības paaugstināšana; 8.8. Stresa vadības pamatprasmes.
9.1. Informācijas saņemšanas un aprites veidi; 9.2. Informācijas analīzes paņēmieni; 9.3. Komandas darba rezultātu apkopošana; 9.4. Viedokļa formulēšana.
10.1. Sanāksmes plānošana; 10.2. Sanāksmes organizēšana un vadīšana; 10.3. Sanāksmes efektivitātes rādītāji.
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi
Minimālais izglītojamo skaits 10
Maksimālais izglītojamo skaits 30
Īstenošanas periods 12 nedēļas
Akreditācija
-
Programmas kontaktpersonas
Uldis Strautkalns | 67606101 | kursi@turiba.lv
Atpakaļ