Uzgaidiet

B8 Elektrodrošība elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas un elektromontāžas darbos / Enerģētika un elektrotehnika

Pieteikšanās kārta 5. kārta
Mācību pakalpojumu sniedzējs SIA AMSID Latvija, Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības iestāde Mācību centrs MAGNUM
Norises vieta
  • Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050
  • Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010
Izglītības programmas veids Modulis
Nozare Enerģētika
Programmas stundu skaits 34
Mācību cena, €
153.00
Līdzmaksājums, €
15.30 (10%)
Prasības iepriekšējai izglītībai Arodizglītība vai vidējā izglītība
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) Moduļa obligātās tēmas: Veidot izglītojamo izpratni par elektrodrošības organizatorisko un tehnisko pasākumu nepieciešamību darbam elektroietaisēs, spējas drošai elektrotehnisko darbu veikšanai, ekspluatācijai, uzturēšanai atbilstoši MK noteikumiem Nr 1041. Spējai nokārtot pārbaudes testu un iegūt elektrodrošības apliecību.
(Tālmācība stundas - 24, kontaktstundas - 10. Mācībām vajadzīgs dators un interneta pieslēgums, speciāla programmatūra nav nepieciešama. Situāciju modelēšana, darbs ar tekstu un citas aktivitātes ar tālmācības elementiem notiks e-mācību platformā Moodle un Skype Meet Now programmā attālināto mācību nodrošināšanai. Moduļa apguves noslēgumā izglītojamie kārto eksāmenu, kurā ir ietverta teorētisko zināšanu pārbaude un elektrodrošības testa aizpildīšana e-vidē. Apliecību par moduļa apguvi saņems izglītojamais, kuram vērtējums noslēguma ieskaitē ir vismaz 5 (viduvēji) balles, bet, atbilstoši MK1041 noteikumiem, elektrodrošības apliecību ar attiecīgo elektrodrošības grupu saņems tie, kas nokārtojuši elektrodrošības testu 80% apjomā no jautājumu skaita.
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Apliecība par moduļa vai moduļu kopas apguvi
Minimālais izglītojamo skaits 10
Maksimālais izglītojamo skaits 43
Īstenošanas periods (nedēļās) 2
Akreditācija
2020-03-26 - 2026-03-25
Programmas kontaktpersonas
Ainars Knipšis | 25622523 | info@mcmagnum.lv
Inese Knipše | 29294277 | info@mcmagnum.lv
Atpakaļ