Uzgaidiet

Enerģētika un elektrotehnika (Elektromontieris)

Pieteikšanās kārta 5. kārta
Mācību pakalpojumu sniedzējs SIA AMSID Latvija, Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības iestāde Mācību centrs MAGNUM
Norises vieta
  • Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010
  • Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050
Izglītības programmas veids Profesionālās tālākizglītības programma
Profesionālā kvalifikācija Elektromontieris (2.profesionālās kvalifikācijas līmenis/ atbilst 3.Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim)
Nozare Enerģētika
Programmas stundu skaits 640
Mācību cena, €
968.00
Līdzmaksājums, €
48.40 (5%)
Prasības iepriekšējai izglītībai pamatizglītība
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) 1. Sabiedrības un cilvēka drošība. 2. Elektroenerģētikas pamatprocesi un elektrotehnisko darbu veidi. 3. Elektrotehnikas pamati un elektriskie mērījumi. 4. Elektroietaišu montāžas atslēdznieka darbi. 5. Elektroietaišu montāžas palīgdarbi. 6. Sagatavošanās elektromontāžas darbiem. 7. Elektrotehniskās dokumentācijas aizpildīšana. 8. Elektromontāžas darbi 9. Elektroietaišu ekspluatācija. 10. Elektroietaišu tehniskā pārbaude. 11, Elektrodrošība elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas un elektromontāžas darbos. 12. Elektromontiera prakse (kvalifikācijas prakse) (240 st.). 13.Elektrisko iekārtu (PLC) programmēšana vai Kravu nostiprināšana un stropēšana (tālmācībā tiek apgūtas 208 stundas. Attālināti izmantojam e-mācību platformu Moodle un Skype Meet Now programmu attālināto mācību nodrošināšanai. Šajā platformā notiek attālinātas nodarbības, izglītojamajiem ir pieejami pedagogu sagatavotie mācību materiāli un tajā tiek nodrošināta arī zināšanu apguves kontrole, izpildot pārbaudes darbus un testu. Izglītojamie nepieciešamās slēgumu shēmas zīmē savos datoros, izmantojot sPlan programmatūru, kuru nodrošinām uz mācību laiku. Jautājumus mācību laikā izglītojamie var uzdot gan mutiskā veidā, gan iesūtīt pedagogiem rakstiskā formā.)
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Minimālais izglītojamo skaits 10
Maksimālais izglītojamo skaits 25
Īstenošanas periods (nedēļās) 28
Akreditācija
-
Programmas kontaktpersonas
Ainars Knipšis | 25622523 | info@mcmagnum.lv
Inese Knipše | 29294277 | info@mcmagnum.lv
Atpakaļ