Uzgaidiet

Enerģētika un elektrotehnika (Elektrotehniķis)

Pieteikšanās kārta 5. kārta
Mācību pakalpojumu sniedzējs SIA AMSID Latvija, Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības iestāde Mācību centrs MAGNUM
Norises vieta
  • Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010
Izglītības programmas veids Profesionālās tālākizglītības programma
Profesionālā kvalifikācija Elektrotehniķis (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis/ atbilst 4.Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim)
Nozare Enerģētika
Programmas stundu skaits 960
Mācību cena, €
1476.20
Līdzmaksājums, €
73.81 (5%)
Prasības iepriekšējai izglītībai Arodizglītība vai vidējā izglītība
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) 1. Sabiedrības un cilvēka drošība. 2. Elektrotehnika un elektriskie mērījumi. 3. Elektroenerģētikas pamatprocesi un elektrotehnisko darbu veidi. 4. Elektroietaišu montāžas atslēdznieka darbi. 5. Elektroietaišu montāžas palīgdarbi. 6. Elektrisko mašīnu un iekārtu pieslēgšana. 7. Spēka un apgaismes elektrotīklu ierīkošana. 8. Elektrotehniskā dokumentācija. 9. Preču un pakalpojumu izvēle elektromontāžas darbiem. 10. Elektromontāžas darbu organizēšana. 11. Elektrisko mašīnu un iekārtu iestatīšana un ekspluatācija. 12. Ēku iekšējo elektrotīklu tehniskā ekspluatācija. 13. Elektrodrošība elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas un elektromontāžas darbos. 14. Elektrotehniķa prakse (kvalifikācijas prakse). (240 st.) 15. Darbs spriegumaktīvā vidē. 16. Noslēguma pārbaudījums (Tālmācībā tiek apgūtas 422 stundas. Attālināti izmantojam e-mācību platformu Moodle un Skype Meet Now programmu attālināto mācību nodrošināšanai. Šajā platformā notiek attālinātas nodarbības, izglītojamajiem ir pieejami pedagogu sagatavotie mācību materiāli un tajā tiek nodrošināta arī zināšanu apguves kontrole, izpildot pārbaudes darbus un testu. Izglītojamie nepieciešamās slēgumu shēmas zīmē savos datoros, izmantojot sPlan programmatūru, kuru nodrošinām uz mācību laiku. Jautājumus mācību laikā izglītojamie var uzdot gan mutiskā veidā, gan iesūtīt pedagogiem rakstiskā formā.)
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Minimālais izglītojamo skaits 10
Maksimālais izglītojamo skaits 25
Īstenošanas periods (nedēļās) 40
Akreditācija
2020-03-26 - 2026-03-25
Programmas kontaktpersonas
Ainars Knipšis | 25622523 | info@mcmagnum.lv
Inese Knipše | 29294277 | info@mcmagnum.lv
Atpakaļ