Uzgaidiet

Tūrisma produkta veidošana un pārdošana

Pieteikšanās kārta 4
Mācību pakalpojumu sniedzējs Profesionālās izaugsmes centrs
Norises vieta
  • Graudu iela 68, Rīga, LV-1058
Izglītības programmas veids Neformālās izglītības programma
Nozare Mūžizglītības kompetences
Programmas stundu skaits 80
Mācību cena, €
360.00
Līdzmaksājums, €
36,00
Prasības iepriekšējai izglītībai Izpratne par darbības jomu un priekšstats par produktu, kas tiks pārdots.
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) 60 stundas klātienē, 20 stundas tālmācībā
1.1. Produkta definēšana.
1.2. Produkta veidošanas pamatprincipi.
1.3. Produkta veidojošo elementu noteikšana un pielietošana.
1.4. Nozares izpēte, resursu noteikšana, to izmantošana produkta veidošanā.
1.5. LR normatīvais regulējums saistībā ar produkta veidošanu un pārdošanu.
2.1. Izmaksu noteikšana un klasifikācija.
2.2. Pašizmaksas aprēķināšana un pārdošanas cenas noteikšana.
3.1. Produkta izstrādes pamatprincipi, produkta dzīves cikls.
3.2. Pieprasījumu un piedāvājumu ietekmējošo faktoru noteikšana.
3.3. Produkta unikalitāte un ilgtspējība.
3.4. Papildu produktu noteikšana.
3.5. Konkurentu noteikšana nozarē.
4.1. Informatīva apraksta izveide.
4.2. Produkta apraksta vizuālais noformējums (un iesaiņojums).
4.3. Stāstījums par produktu.
4.4. Produkta demonstrējums.
5.1. Klientu vajadzības un motivācija.
5.2. Pārdošanas kanāli, to pielietošanas iespējas.
5.3. Pārdošanas metodes un pārdevēja prasmes.
5.4. Apkalpošanas cikls (sagaidīšana, apkalpošana, atvadīšanās).
5.5. Ilgtspējīgu attiecību veidošana ar klientiem.
Noslēguma darbs: izstrādātā tūrisma produkta prezentācija.
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi
Minimālais izglītojamo skaits 10
Maksimālais izglītojamo skaits 40
Īstenošanas periods 3 mēneši
Akreditācija
-
Programmas kontaktpersonas
Uldis Strautkalns | 67606101 | kursi@turiba.lv
Atpakaļ