Uzgaidiet

E- komercija (klātiene)

Pieteikšanās kārta 5. kārta
Mācību pakalpojumu sniedzējs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Inovatīvo Tehnoloģiju Aģentūra"
Norises vieta
  • Struktoru iela 14, Rīga, LV-1039
  • Elijas iela 17, Rīga, LV-1050
  • Rīgas iela 3, Jūrmala, LV-2015
Izglītības programmas veids Profesionālās pilnveides programma
Nozare Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)
Programmas stundu skaits 160
Mācību cena, €
512.00
Līdzmaksājums, €
51.20 (10%)
Prasības iepriekšējai izglītībai Vidējā izglītība
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) Izglītības procesa rezultātā dot iespēju izglītojamajiem:
Attīstīt un pilnveidot prasmju un zināšanu līmeni, kā paaugstināt uzņēmuma konkurētspēju, izmantojot interneta un mobilo tehnoloģiju visjaunākās iespējas uzņēmējdarbībā.
Izvērtēt uzņēmuma iespējas uzsākt uzņēmējdarbību interneta vidē un izstrādāt interneta mārketinga pasākumu plānu e-komercijas virzīšanai. Spēt izmantot sociālos rīkus uzņēmuma popularizēšanai un saziņai ar klientiem un izvērtēt ar internetu saistītos drošības riskus.
Programmas obligātais saturs:
1. E-KOMERCIJAS UN E-BIZNESA PAMATJĒDZIENI
1.1.E-komercijas un e-biznesa pamatjēdzieni
1.1.1.E-komercijas biznesa modeļi un definējums.;1.1.2.E-komercijas tehniskā infrastruktūra.
1.1.3.E-komercija un tirgus tendences.
2. WEB LAPA - E-KOMERCIJAS IZPRATNĒ
2.1 Web lapa - e-komercijas izpratnē.
2.1.1.Tīmekļa vietne, kā E - komercijas platforma.;2.1.2.E-komercijas CMS sistēmas apskats.
2.1.3.E-komercijas CMS Wordpress risinājumi.;2.1.4.E-komercijas darījuma apstrādes sistēma.
2.1.5.Maksājumi un drošība interneta vidē.
3.MĀRKETINGS E-KOMERCIJAS VIDĒ
3.1.Mārketings E-komercijas vidē.
3.1.1.Daudzkanālu e-komercija.;3.1.2.Meklētājsistēmu optimizācija un pārvaldība (SEO ).
3.1.3.Google maksas reklāmas -Google Ads (SEM ).;3.1.4.Sociālie mediji, sociālās platformas, sociālie tīkli.
3.1.5.E-komercija sociālo mēdiju kanālos.;3.1.6. Auditorijas segmentēšana un targetings.
3.1.7.E-komercijas datu uzkrāšana un analīze- Google Analytics.
4. NORMATĪVIE AKTI E-KOMERCIJA
4.1. Normatīvie akti E-komercijā
4.1.1.ES tiesību akti un nodokļi e- komercijā.;4.1.2.GDPR/ VDAR E-komercijas mārketingā un pārdošanā.
4.1.3.Distances līgumi un patērētāju tiesību aizsardzība e-komercijā.;4.1.4.Intelektuālais īpašums.
5.NOSLĒGUMA PĀRBAUDĪJUMS
5.1.Noslēguma pārbaudījums
5.1.1. E-komercijas stratēģijas izstrāde, realizēšana.
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Minimālais izglītojamo skaits 10
Maksimālais izglītojamo skaits 20
Īstenošanas periods (nedēļās) 20 nedēļas
Akreditācija
-
Programmas kontaktpersonas
Kristīne Gravniece | +371 28867758 | viaa@itagentura.lv
Normunds Laizāns | +371 28787189 | viaa@itagentura.lv
Atpakaļ