Uzgaidiet

Enerģētika un elektrotehnika (Elektrotehniķis)

Pieteikšanās kārta 5. kārta
Mācību pakalpojumu sniedzējs Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums"
Norises vieta
  • Dārzciema iela 70, Rīga, LV-1073
Izglītības programmas veids Profesionālās tālākizglītības programma
Profesionālā kvalifikācija Elektrotehniķis (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis/ atbilst 4.Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim)
Nozare Enerģētika
Programmas stundu skaits 960
Mācību cena, €
1476.20
Līdzmaksājums, €
73.81 (5%)
Prasības iepriekšējai izglītībai Vidējā izglītība
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) Elektroenerģijas pamatprocesi un elektrotehnisko darbu veidi. Elektroietaišu mantāžas atslēdznieka darbi. Elektroietaišu montāžas palīgdarbi. Elektrotehnikas pamati un elektriskie mērījumi. Elektrodrošība, elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas un elektromontāžas darbos. Elektrisko mašīnu un iekārtu pieslēgšana. Spēka apgaismes elektrotīklu ierīkošana. Elektroenergijas pāvades līniju izbūve. Sadales ietaišu izbūve. Elektromontāžas darbu organizēšana. Elektrotehniskā dokumentācija. Ārējo elektrotīklu tehniskā ekspluatācija. Eku iekšējo elektrotīklu tehniskā ekspluatācija. Elektrisko mašīnu un iekārtu iestatīšana un ekspluatācija.
Elektrotehniķa kvalifikācijas prakse 240 stundas.
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Profesionālā kvalifikācijas apliecība
Minimālais izglītojamo skaits 12
Maksimālais izglītojamo skaits 20
Īstenošanas periods (nedēļās) 60
Akreditācija
2018-06-15 - 2024-04-11
Programmas kontaktpersonas
Andra Zenčaka | 27260001 | andra.zencaka@rvt.lv
Atpakaļ