Uzgaidiet

Personas datu aizsardzība (IT) un IT drošība

Pieteikšanās kārta 4
Mācību pakalpojumu sniedzējs Profesionālās izaugsmes centrs
Norises vieta
  • Graudu iela 68, Rīga, LV-1058
Izglītības programmas veids Neformālās izglītības programma
Nozare Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Programmas stundu skaits 64
Mācību cena, €
288.00
Līdzmaksājums, €
28,80
Prasības iepriekšējai izglītībai bez ierobežojumiem
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) Personas datu aizsardzības jēdziens, termini un definīcijas, kas saistītas ar personas datu aizsardzību;
Fizisko personu datu aizsardzības likuma piemērošanas joma;
Personas datu aizsardzība un speciālās tiesību normas;
Personas datu aizsardzības principi;
Datu subjekta tiesības un datu subjekta piekrišana personas datu apstrādei;
Pārziņa un personas datu operatora pienākumi, tai skaitā obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības;
Sensitīvu personas datu apstrāde;
Personas datu nodošana valstij, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts;
Personas datu aizsardzības uzraudzības iestāde, tās funkcijas, uzdevumi un kompetence, kā arī kārtība, kādā minētā iestāde īsteno savas funkcijas;
Sankcijas un personai nodarīto kaitējumu vai radīto zaudējumu atlīdzināšana pārkāpumu gadījumos personas datu aizsardzības jomā.
IT pārvaldības kontroles metodoloģija.
IT drošības pārvaldība.
IT drošības pamatjēdzieni un drošības standarti.
Drošības riski, apdraudējumu veidi un drošības līmeņi.
IS drošības stratēģija, apzināšanās un pārraudzība.
IS drošības vadība organizācijā. Incidentu pārvaldīšana.
Uzbrukumu veidu apskats, sociālā inženierija, netieši, rupja spēka uzbrukumi un bezvadu tīklu izmantošana
uzbrukumiem.
IS aizsardzība. Ļaundabīgi kodi.
IS lietotāju drošība, lietotāju ierobežošanas iespējas un darbību reģistrācija.
Šifrēšanas izmantošana. IS drošības audits.
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi
Minimālais izglītojamo skaits 20
Maksimālais izglītojamo skaits 40
Īstenošanas periods 3,5 mēneši
Akreditācija
-
Programmas kontaktpersonas
Uldis Strautkalns | 67606101 | kursi@turiba.lv
Atpakaļ