Uzgaidiet

Tīmekļa vietnes izstrāde WordPress platformā produktu un pakalpojumu tirdzniecībai

Pieteikšanās kārta 5. kārta
Mācību pakalpojumu sniedzējs Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde "Baltijas Datoru akadēmija"
Norises vieta
  • Tallinas iela 4, Rīga, LV-1001
Izglītības programmas veids Profesionālās pilnveides programma
Nozare Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Programmas stundu skaits 162
Mācību cena, €
512.00
Līdzmaksājums, €
51.20 (10%)
Prasības iepriekšējai izglītībai Vidējā izglītība
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) Profesionālās izglītības programmas mērķis :
Izglītības programmas apgūšanās rezultātā iegūt zināšanas un prasmes izstrādāt biznesa videi atbilstošu tīmekļa vietni – veidojot to mērķauditorijai atbilstošu, drošu, dizainā pievilcīgu, uzņēmuma mārketinga veicinošu un uz datiem balstītu.

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie rezultāti:
Izglītības procesā nodrošināt iespējas apgūt:
1. Tīmekļa vietnes veidošanas pamatprasmes;
2. Zināšanas un prasmes tīmekļa vietnes prototipa veidošanā;
3. Zināšanas IT un datu drošībā;
4. Zināšanas un prasmes darbam ar dažādiem aptauju veidošanas rīkiem;
5. Zināšanas un prasmes darbam ar SEO tehnoloģijām;
6. Zināšanas un prasmes darbam ar Google Analytics rīku;
7. Zināšanas un prasmes darbam ar tīmekļu vietnes mārketinga tehniskajiem rīkiem;
8. Zināšanas un prasmes tīmekļa vietnes programmēšanas pamatos.

Programmas saturs:
1. Tīmekļa vietnes prototipa izveide un tās rīki
2. Tīmekļa vietnes IT un datu drošība
3. Tīmekļa vietnes vizuālo elementu veidošana, izmantojot rīku GIMP
4. Tīmekļa vietnes mārketinga tehniskie rīki
5. Tīmekļa vietnes meklēšanas rezultātu uzlabošana ar SEO tehnoloģijām
6. Tīmekļa vietnes veidošana WordPress platformā
7. Tīmekļa vietnes datu analītikas pamati, izmantojot Google Analytics rīku
8. WordPress vietnes pielāgošana –programmēšanas pamati
9. Noslēguma pārbaudījums
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Minimālais izglītojamo skaits 12
Maksimālais izglītojamo skaits 20
Īstenošanas periods (nedēļās) 7
Akreditācija
-
Programmas kontaktpersonas
Iluta Egle | 26411894 | iluta.egle@bda.lv
Atpakaļ