Uzgaidiet

Digitālas prasmes personām ar priekšzināšanām – informācijas un datu atlase, analīze un vizualizācija ar MS Excel rīku

Pieteikšanās kārta 5. kārta
Mācību pakalpojumu sniedzējs Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde "Baltijas Datoru akadēmija"
Norises vieta
  • Tallinas iela 4, Rīga, LV-1001
Izglītības programmas veids Profesionālās pilnveides programma
Nozare Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Programmas stundu skaits 168
Mācību cena, €
512.00
Līdzmaksājums, €
51.20 (10%)
Prasības iepriekšējai izglītībai Pamatizglītība
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) Profesionālās izglītības programmas mērķis:
Izglītības procesa rezultātā dot iespēju izglītojamajiem apgūt Microsoft Office (turpmāk - MS) Excel lietošanas prasmes un iemaņas - no iesācēja datorlietošanas prasmēm līdz pat šī brīža biznesa aktuālajām vajadzībām - datu analīzes pamatprasmēm.

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie rezultāti:
Izglītības procesā nodrošināt iespējas apgūt prasmes un iemaņas darbam ar Microsoft Office Excel programmu profesionāla lietotāja līmenī, kas sevī iekļauj:
1. prasmes un iemaņas izmantot MS Excel programmas piedāvātās formulas datu analīzē;
2. prasmes un iemaņas pielietot daudzveidīgas loģiskās funkcijas, t.sk., IF, VLOOKUP u.c. datu un informācijas analīzē;
3. prasmes un iemaņas padziļināti analizēt, šķirot un grupēt datus, izmantojot MS Excel pieejamos rīkus (piem., vārdiskus nosaukums (Range Names), filtrus, nosacījumu formatēšanu (Conditional Formating), šķērsgriezuma tabulas (Pivot Table));
4. prasmes un iemaņas veidot un izmantot masīva (Array) formulas datu analīzē;
5. prasmes un iemaņas veidot diagrammas un vizualizēt datus ar diagrammu, Smart Art un Sparklines palīdzību;
6. prasmes un iemaņas veidot automātiskās komandas (Macros) datu un informācijas apstrādē un analīzē;
7. prasmes un iemaņas atlasīt, validēt un pārbaudīt tikai analīzei nepieciešamos datus (Data Validation);
8. prasmes un iemaņas veidot dinamisku datu apgabalus;
9. prasmes pārbaudīt izmantoto formulu pareizību;
10. prasmes un iemaņas aizsargāt datus un failus MS Excel programmā.

Programmas saturs:
1. Informācijas un datu apstrāde
2. Informācijas un datu apstrāde, atlasīšana, analīze un vizualizēšana biznesa vajadzībām
3. Lielu datu masīvu apstrāde, atlasīšana, analīze un vizualizēšana biznesa vajadzībām
4. Noslēguma pārbaudījums
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Minimālais izglītojamo skaits 12
Maksimālais izglītojamo skaits 20
Īstenošanas periods (nedēļās) 7
Akreditācija
-
Programmas kontaktpersonas
Iluta Egle | 26411894 | iluta.egle@bda.lv
Atpakaļ