Uzgaidiet

Banku zinības un finanses (Finanšu darbinieks)

Pieteikšanās kārta 5. kārta
Mācību pakalpojumu sniedzējs Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola
Norises vieta
  • Tomsona iela 3/5, Rīga, LV-1013
Izglītības programmas veids Profesionālās tālākizglītības programma
Profesionālā kvalifikācija Finanšu darbinieks (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis/ atbilst 4.Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim)
Nozare Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)
Programmas stundu skaits 960
Mācību cena, €
1220.00
Līdzmaksājums, €
61.00 (5%)
Prasības iepriekšējai izglītībai Vidējā izglītība
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) Sabiedrības un cilvēka drošība (1. un 2.līmenis)
Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (2.līmenis)
Grāmatvedības pamati
Skaidras naudas dokumentu apgrozība
Bezskaidras naudas operācijas
Komunikācija ar klientu
Finanšu informācijas analīze
Darījuma risku novērtēšana
Finanšu projekta izstrāde
Atskaišu un pārskatu sagatavošana
Finanšu darbinieka prakse (240 stundu apjomā)
Tiesiskā regulējuma piemērošana uzņēmējdarbībā
Nodokļu režīma izvēle
Sadarbība ar nerezidentiem
Inovācijas profesionālajā darbībā finanšu uzskaites jomā
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Minimālais izglītojamo skaits 10
Maksimālais izglītojamo skaits 16
Īstenošanas periods (nedēļās) 41
Akreditācija
-
Programmas kontaktpersonas
Ieva Gūtmane | 20011288 | ieva.gutmane@rtpv.edu.lv
Atpakaļ