Uzgaidiet

Biznesa uzsākšana

Pieteikšanās kārta 5. kārta
Mācību pakalpojumu sniedzējs MC Alfa - mācību centrs
Norises vieta
  • Raiņa bulvāris 25, Rīga, LV-1050
  • Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne, LV-4604
  • Pasta iela 1, Jēkabpils, LV-5201
  • Stacijas iela 44, Ludza, LV-5701
  • Tautas iela 2, Zilupe, LV-5751
  • Zivju iela 14, Liepāja, LV-3401
Izglītības programmas veids Profesionālās pilnveides programma
Nozare Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)
Programmas stundu skaits 160
Mācību cena, €
400.00
Līdzmaksājums, €
40.00 (10%)
Prasības iepriekšējai izglītībai Vidējā izglītība
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) UZŅĒMĒJDARBĪBAS UZSĀKŠANA (kopā 24 st., t.sk., 9 st klātienē, 15 st. tālmācībā/neklātienē)
Ekonomika un ekonomiskās sistēmas.
Uzņēmējdarbības uzsākšana.
Atbalsts jaunajiem uzņēmējiem
Noslēguma pārbaudījums

UZŅĒMUMA ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA UN DOKUMENTU PĀRVADĪBA (kopā 30 st., t.sk., 12 st. klātienē, 18 st. tālmācībā/neklātienē)
Uzņēmuma organizatoriskā darbība
Dokumentu pārvaldības tiesiskie pamati
Dokuments, dokumentu noformēšana
Pārvaldes dokumenti
Dokumentu reģistrācijas sistēmas un izpildes kontrole
Iesniegumu pārvaldība
Dokumentu saglabāšana
Noslēguma pārbaudījums

SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS UZSKAITE UN NODOKĻI (kopā 32 st., t.sk., 16 st klātienē, 16 st. tālmācībā/neklātienē)
Vispārējās prasības saimnieciskās darbības uzskaitei
Grāmatvedības uzskaiti reglamentējošā likumdošana un saistošie normatīvie dokumenti
Nodokļu aprēķināšana un uzskaite
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Mikrouzņēmuma nodoklis
Darba tiesības, avoti
Darba tiesiskās attiecības
Darba samaksas noteikšana
Darba laiks, atpūtas laiks
Darba strīdi
Noslēguma pārbaudījums

MĀRKETINGS, REKLĀMA DIGITĀLIE RĪKI BIZNESĀ (kopā 24 st., t.sk., 11 st klātienē, 15 st. tālmācībā/neklātienē)
Mārketings un tā loma komercdarbības organizēšanā
Produkts un tā dzīves cikls
Cenu veidošana
Reklāma- produkta, pakalpojuma virzībai tirgū
Digitālie rīki biznesā
Noslēguma pārbaudījums

UZŅĒMĒJDARBĪBAS IZMAKSAS UN REZULTĀTU ANALĪZE (kopā 24 st., t.sk., 7 st klātienē, 17 st. tālmācībā/neklātienē)
Uzņēmējdarbības izmaksas, produktu pašizmaksas un cenu kalkulācija
Uzņēmējdarbības rezultātus raksturojošie rādītāji.
Noslēguma pārbaudījums

PRODUKTA (PRECES/PAKALPOJUMA) VEIDOŠANA (kopā 24 st., t.sk., 7 st klātienē, 17 st. tālmācībā/neklātienē)
Produkta (preces/pakalpojuma)veidošana
Piedāvājuma veidošana.
Produkta prezentācija
Produkta pārdošana un klienta apkalpošana.
Noslēguma pārbaudījums

NOSLĒGUMA PĀRBAUDĪJUMS (4 st.- klātienē)

Neklātienei/tālmācībai: pedagoga prezentācijas, materiāli un uzdevumi Moodle vidē, komunikācija: tiešsaistes platformā un Moodle vidē.
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Minimālais izglītojamo skaits 10
Maksimālais izglītojamo skaits 20
Īstenošanas periods (nedēļās) 20
Akreditācija
-
Programmas kontaktpersonas
Laila Uzule | 25991222 | viaa.kursi@mcalfa.lv
Atpakaļ