Uzgaidiet

Uzņēmējdarbības pamati

Pieteikšanās kārta 5. kārta
Mācību pakalpojumu sniedzējs MC Alfa - mācību centrs
Norises vieta
  • Raiņa bulvāris 25, Rīga, LV-1050
  • Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne, LV-4604
  • Pasta iela 1, Jēkabpils, LV-5201
  • Stacijas iela 44, Ludza, LV-5701
  • Tautas iela 2, Zilupe, LV-5751
  • Zivju iela 14, Liepāja, LV-3401
Izglītības programmas veids Profesionālās pilnveides programma
Nozare Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)
Programmas stundu skaits 160
Mācību cena, €
400.00
Līdzmaksājums, €
40.00 (10%)
Prasības iepriekšējai izglītībai Vidējā izglītība
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) UZŅĒMĒJDARBĪBAS PAMATI (kopā 33 st., t.sk. 8 st klāienē, 25 st. tālmācībā/neklātienē)
Ievads uzņēmējdarbībā
Komercdarbības formas
Uzņēmējdarbības uzsākšana
Uzņēmējdarbības risks
Uzņēmuma līdzekļi un tā finansēšana
Noslēguma pārbaudījums

UZŅĒMUMA VADĪŠANAS PAMATI (kopā 16 st., t.sk. 6 st klātienē, 10 st. tālmācībā/neklātienē)
Vadīšanas jēdziens un funkcijas
Organizēšana kā vadības funkcija.
Lēmumu pieņemšana
Noslēguma pārbaudījums

PERSONĀLA VADĪBA UN MOTIVĒŠANA (kopā 24 st., t.sk. 6 st klātienē, 18 st. tālmācībā/neklātienē)
Personāla vadības būtība un uzdevumi.
Komunikācija un informācija.
Darba samaksas.
Noslēguma pārbaudījums

UZŅĒMUMA DZĪVES CIKLS, DARBĪBAS PLĀNOŠANA UN ANALĪZE (kopā 59 st., t.sk. 15 st klātienē, 44 st. tālmācībā/neklātienē)
Uzņēmuma dzīves cikls
Uzņēmuma darbības analīze
Uzņēmuma darbības plānošana
Noslēguma pārbaudījums

MĀRKETINGS, REKLĀMA DIGITĀLIE RĪKI UZŅĒMĒJDARBĪBĀ (kopā 16 st., t.sk. 9 st klātienē, 7 st. tālmācībā/neklātienē)
Mārketings un tā loma komercdarbības organizēšanā Mārketinga process
Produkts un tā dzīves cikls
Cenu veidošana
Reklāma- produkta, pakalpojuma virzībai tirgū
Digitālie rīki biznesā
Noslēguma pārbaudījums

SASKARSMES PRASMES UZŅĒMĒJDARBĪBĀ (kopā 8 st., t.sk. 1 st klātienē, 7 st. tālmācībā/neklātienē)
Personība Verbālā saskarsme
Neverbālā saskarsme
Saskarsme ar klientu/biznesa partneri.
Transkulturālā saskarsme.
Klausīšanās
Vadības stili
Konflikti
Stress
Noslēguma pārbaudījums

NOSLĒGUMA PĀRBAUDĪJUMS (klātienē 4 st.)

Neklātienei/tālmācībai: pedagoga prezentācijas, materiāli un uzdevumi Moodle vidē, komunikācija: tiešsaistes platformā un Moodle vidē.
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Minimālais izglītojamo skaits 10
Maksimālais izglītojamo skaits 20
Īstenošanas periods (nedēļās) 20
Akreditācija
-
Programmas kontaktpersonas
Laila Uzule | 25991222 | viaa.kursi@mcalfa.lv
Atpakaļ