Uzgaidiet

Būvdarbi (Ceļu būves strādnieks)

Pieteikšanās kārta 5. kārta
Mācību pakalpojumu sniedzējs Smiltenes tehnikums
Norises vieta
  • Kalnamuiža 10, Kalnamuiža, Smiltenes pag., Smiltenes nov., LV-4729
  • Pils iela 8, Smiltene, LV-4729
Izglītības programmas veids Profesionālās tālākizglītības programma
Profesionālā kvalifikācija Ceļu būves strādnieks (2.profesionālās kvalifikācijas līmenis/ atbilst 3.Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim)
Nozare Būvniecība
Programmas stundu skaits 640
Mācību cena, €
1016.00
Līdzmaksājums, €
50.80 (5%)
Prasības iepriekšējai izglītībai Bez iepriekšējās izglītības ierobežojuma
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) Sabiedrības un cilvēka drošība/ Zaļās prasmes/ Sociālās un pilsoniskās prasmes/ Valodas un kultūras izpratne un izpausmes/ Būvniecības procesi un būvdarbu veidi/ Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde/ Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana/ Ģeodēzisko darbu izpilde/ Betonēšanas pamati/ Sienu mūrēšana/ Virszemes un pazemes ūdeņu novades sistēmu ierīkošana/ Darba vietas sagatavošana ceļu būvē/ Satiksmes aprīkojuma uzstādīšana/ Darba rīku un mazās mehanizācijas līdzekļu izmantošana/ Ceļa segas konstruktīvo kārtu izbūve/ Zemes klātnes izbūves darbu veikšana/ Transportbūvju un ceļa uzturēšanas darbu veikšana/ Bruģa un apmaļu ražošana/ Dzelzsbetona konstrukciju izgatavošana/ Kvalifikācijas prakse uzņēmumā (240 stundas no kopējā stundu skaita)
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Minimālais izglītojamo skaits 8
Maksimālais izglītojamo skaits 16
Īstenošanas periods (nedēļās) 40
Akreditācija
-
Programmas kontaktpersonas
Solvita Bāliņa | 26112312 | balina.solvita@inbox.lv
Atpakaļ