Uzgaidiet

Būvniecība (Ceļu būvtehniķis)

Pieteikšanās kārta 5. kārta
Mācību pakalpojumu sniedzējs Smiltenes tehnikums
Norises vieta
  • Kalnamuiža 10, Kalnamuiža, Smiltenes pag., Smiltenes nov., LV-4729
  • Pils iela 8, Smiltene, LV-4729
Izglītības programmas veids Profesionālās tālākizglītības programma
Profesionālā kvalifikācija Ceļu būvtehniķis (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis/ atbilst 4.Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim)
Nozare Būvniecība
Programmas stundu skaits 960
Mācību cena, €
1549.40
Līdzmaksājums, €
77.47 (5%)
Prasības iepriekšējai izglītībai Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) Sabiedrības un cilvēka drošība/ Zaļās prasmes/ Sociālās un pilsoniskās prasmes/ Valodas, kultūras izpratne un izpausmes/ Būvniecības procesi un būvdarbu veidi/ Sienu mūrēšana/ Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana;/Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde/ Betonēšanas pamati/ Virszemes un pazemes ūdeņu novades sistēmu ierīkošana/ Ģeodēzisko darbu izpilde/ Būvdarbu dokumentācijas sagatavošana un plānošana/ Ceļu būves darbu organizēšana/ Caurteku un tuneļu būvēšana/ Uzbērumu un ierakumu būvēšana/ Autoceļu aprīkojuma mazo konstruktīvo elementu būve/ Ceļu, ielu un laukumu segu konstrukciju būve/ Ceļu labiekārtošana un uzturēšana/ Satiksmes organizēšana un darba aizsardzība ceļu būvē/ Asfalta ražošana/ Karjeru izstrāde un minerālo materiālu ražošana/ Zemes darbu organizēšana/ Tiltu konstrukciju būve/ Ceļu būvtehniķa prakse uzņēmumā (240 stundas no kopējā stundu skaita)
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Minimālais izglītojamo skaits 8
Maksimālais izglītojamo skaits 16
Īstenošanas periods (nedēļās) 43
Akreditācija
-
Programmas kontaktpersonas
Solvita Bāliņa | 26112312 | balina.solvita@inbox.lv
Atpakaļ