Uzgaidiet

Būvniecība (Transportbūvju būvtehniķis)

Pieteikšanās kārta 5. kārta
Mācību pakalpojumu sniedzējs Smiltenes tehnikums
Norises vieta
  • Kalnamuiža 10, Kalnamuiža, Smiltenes pag., Smiltenes nov., LV-4729
  • Pils iela 8, Smiltene, LV-4729
Izglītības programmas veids Profesionālās tālākizglītības programma
Profesionālā kvalifikācija Transportbūvju būvtehniķis (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis/ atbilst 4.Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim)
Nozare Būvniecība
Programmas stundu skaits 960
Mācību cena, €
1549.40
Līdzmaksājums, €
77.47 (5%)
Prasības iepriekšējai izglītībai Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) Sabiedrības un cilvēka drošība/ Zaļās prasmes/ Sociālās un pilsoniskās prasmes/ Valodas , kultūras izpratne un izpausmes/ Būvniecības procesi un būvdarbu veidi/ Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde/ Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana/ Ģeodēzisko darbu izpilde/ Betonēšanas pamati/ Sienu mūrēšana/ Virszemes un pazemes ūdeņu novades sistēmu ierīkošana/ Caurteku un tuneļu būvēšana/ Satiksmes organizēšana un darba aizsardzība transportbūvēs/ Transportbūvju aprīkojuma izbūve/ Būvdarbu plānošana transportbūvēs/ Būvdarbu dokumentācijas sagatavošana un plānošana/ Uzbērumu un ierakumu būvēšana/ Ceļu, ielu un laukumu segu konstrukciju būve/ Būvdarbu veikšana transportbūvēs/ Transportbūvju uzturēšanas darbu pamati/ Asfalta ražošana/ Karjeru izstrāde un minerālo materiālu ražošana/ Zemes darbu organizēšana/ Mašīnkontroles sistēmu pielietošana/ Transportbūvju būvtehniķa prakse (240 stundas no kopējā stundu skaita)
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Minimālais izglītojamo skaits 8
Maksimālais izglītojamo skaits 16
Īstenošanas periods (nedēļās) 43
Akreditācija
-
Programmas kontaktpersonas
Solvita Bāliņa | 26112312 | balina.solvita@inbox.lv
Atpakaļ