Uzgaidiet

Būvniecība (Hidrobūvju būvtehniķis)

Pieteikšanās kārta 5. kārta
Mācību pakalpojumu sniedzējs Smiltenes tehnikums
Norises vieta
  • Kalnamuiža 10, Kalnamuiža, Smiltenes pag., Smiltenes nov., LV-4729
  • Pils iela 8, Smiltene, LV-4729
Izglītības programmas veids Profesionālās tālākizglītības programma
Profesionālā kvalifikācija Hidrobūvju būvtehniķis (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis/ atbilst 4.Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim)
Nozare Būvniecība
Programmas stundu skaits 960
Mācību cena, €
1549.40
Līdzmaksājums, €
77.47 (5%)
Prasības iepriekšējai izglītībai Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) Sabiedrības un cilvēka drošība/ Sociālās un pilsoniskās prasmes/ Iniciatīva un uzņēmējdarbība/ Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas/ Būvniecības procesi un būvdarbu veidi/ Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde/ Ģeodēzisko darbu izpilde/ Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana/ Betonēšanas pamati/ Darbs ar hidromelioratīvās būvniecības dokumentāciju/ Mērinstrumentu pielietošana hidromelioratīvajā būvniecībā/ Hidromelioratīvo būvdarbu sagatavošana/ Darba aizsardzība hidromelioratīvajā būvniecībā/ Vides aizsardzība hidromelioratīvajā būvniecībā / Hidromelioratīvo būvdarbu izpilde/ Divpusējās darbības meliorācijas sistēmu ierīkošana un ekspluatācija/ Apūdeņošanas sistēmu ierīkošana un ekspluatācija/ Apdzīvoto vietu meliorācijas sistēmu ierīkošana un ekspluatācija/ Hidrobūvju būvtehniķa prakse uzņēmumā (240 stundas no kopējā stundu skaita)
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Minimālais izglītojamo skaits 8
Maksimālais izglītojamo skaits 16
Īstenošanas periods (nedēļās) 43
Akreditācija
-
Programmas kontaktpersonas
Solvita Bāliņa | 26112312 | balina.solvita@inbox.lv
Atpakaļ