Uzgaidiet

Viesnīcu pakalpojumi (Viesmīlības pakalpojumu speciālists)

Pieteikšanās kārta 5. kārta
Mācību pakalpojumu sniedzējs Smiltenes tehnikums
Norises vieta
  • Kalnamuiža 10, Kalnamuiža, Smiltene, Smiltenes pag., Smiltenes nov., LV-4729
Izglītības programmas veids Profesionālās tālākizglītības programma
Profesionālā kvalifikācija Viesmīlības pakalpojumu speciālists (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis/ atbilst 4.Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim)
Nozare Ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms
Programmas stundu skaits 960
Mācību cena, €
1451.80
Līdzmaksājums, €
72.59 (5%)
Prasības iepriekšējai izglītībai Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) Sabiedrības un cilvēka drošība/ Zaļās prasmes/ Sociālās un pilsoniskās prasmes/ Iniciatīva un uzņēmējdarbība/ Tūrisma un viesmīlības uzņēmuma darbības pamatprocesi/ Viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumā/ Telpu un vides sagatavošana viesu uzņemšanai/ Viesu apkalpošana izmitināšanas un apkalpošanas mītnēs/ Tūrisma un viesmīlības pakalpojumu un papildpakalpojumu pārdošana/ Lietišķās sarakstes nodrošināšana un informācijas aprite/ Uzskaites un atskaites dokumentācijas sagatavošana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā/ Preču un pakalpojumu iepirkšana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā/ Viesu uzņemšanas dienesta pakalpojumu nodrošināšana/ Konferenču un semināru apkalpošana/ Starpkultūru pakalpojumi/ Telpu dizains un floristika/ Aktīvā tūrisma pakalpojumi/ Viesu mērķu grupu apkalpošana/ Viesmīlības pakalpojumu speciālista prakse uzņēmumā (272 stundas no kopējā stundu skaita)
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Minimālais izglītojamo skaits 8
Maksimālais izglītojamo skaits 16
Īstenošanas periods (nedēļās) 43
Akreditācija
-
Programmas kontaktpersonas
Solvita Bāliņa | 26112312 | balina.solvita@inbox.lv
Atpakaļ