Uzgaidiet

Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli (Datorsistēmu tehniķis)

Pieteikšanās kārta 5. kārta
Mācību pakalpojumu sniedzējs SIA PURE Academy, Profesionālās tālākizglītības iestāde PURE Academy
Norises vieta
  • Tirgoņu iela 25, Liepāja, LV-3401
  • Rīgas iela 50, Liepāja, LV-3401
Izglītības programmas veids Profesionālās tālākizglītības programma
Profesionālā kvalifikācija Datorsistēmu tehniķis (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis/ atbilst 4.Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim)
Nozare Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Programmas stundu skaits 960
Mācību cena, €
1561.60
Līdzmaksājums, €
78.08 (5%)
Prasības iepriekšējai izglītībai Vidējā izglītība
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) Ievads specialitātē, algoritmu teorija un programmēšanas pamati, lietojumprogrammatūra mūsdienīgā organizācijā, IKT mūsdienīgā organizācijā, IKT risinājumu ieviešana un uzturēšana, kiberdrošība, darba tiesisko attiecību pamati, dokumentu pārvaldības pamati, lietišķā saskarsme un etiķete, sabiedrības un cilvēka drošība, lietišķā angļu valoda.

Mācību process tiek organizēts neklātienes formā. Daļa nodarbību notiek klātienē, daļa – neklātienē. Klātienes nodarbības notiek izglītības iestādes telpās vai tiešsaistes platformā – Microsoft Teams, Zoom, Skype u.c. Neklātienes mācības tiek īstenotas, izpildot pedagogu uzdotos uzdevumus – nosūtīto / norādīto materiālu, literatūras avotu studijas, praktisku izdevumu izpilde patstāvīgi, pārī vai grupā. Tiek nodrošinātas iespējas saņemt individuālas konsultācijas, sazinoties ar pedagogiem platformā Microsoft Teams, Zoom u.c., kā arī sūtot jautājumus e-pastā vai zvanot pa tālruni.

Klātienē - 628 akadēmiskās stundas (t. sk., kvalifikācijas prakse – 330 akadēmiskās stundas)
Neklātienē – 332 akadēmiskās stundas
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Minimālais izglītojamo skaits 5
Maksimālais izglītojamo skaits 25
Īstenošanas periods (nedēļās) 40
Akreditācija
-
Programmas kontaktpersonas
Liene Macijauska | 26354505 | info@pureacademy.lv
Atpakaļ