Uzgaidiet

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi (Lietvedis)

Pieteikšanās kārta 5. kārta
Mācību pakalpojumu sniedzējs SIA PURE Academy, Profesionālās tālākizglītības iestāde PURE Academy
Norises vieta
  • Tirgoņu iela 25, Liepāja, LV-3401
  • Rīgas iela 50, Liepāja, LV-3401
Izglītības programmas veids Profesionālās tālākizglītības programma
Profesionālā kvalifikācija Lietvedis (2.profesionālās kvalifikācijas līmenis/ atbilst 3.Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim)
Nozare Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)
Programmas stundu skaits 640
Mācību cena, €
800.00
Līdzmaksājums, €
40.00 (5%)
Prasības iepriekšējai izglītībai Pamatizglītība
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) Dokumentu pārvaldība, personāla lietvedība, informācijas tehnoloģijas un biroja tehnika, darba un vides aizsardzība, saskarsmes pamati, lietišķā etiķete, darba tiesiskās attiecības, praktiskā stilistika un rediģēšana, lietišķā angļu valoda.
Kvalifikācijas prakse - 240 akadēmiskās stundas
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Minimālais izglītojamo skaits 5
Maksimālais izglītojamo skaits 25
Īstenošanas periods (nedēļās) 24
Akreditācija
2015-12-17 - 2021-12-16
Programmas kontaktpersonas
Liene Macijauska | 26354505 | info@pureacademy.lv
Atpakaļ