Uzgaidiet

Telemehānika un loģistika

Pieteikšanās kārta 4
Mācību pakalpojumu sniedzējs PIKC Rīgas Tehniskā koledža
Norises vieta
  • Braslas iela 16, Rīga, LV-1084
Izglītības programmas veids Profesionālās tālākizglītības programma
Profesionālā kvalifikācija Loģistikas darbinieks
Nozare Transports un loģistika
Programmas stundu skaits 960
Mācību cena, €
1293.20
Līdzmaksājums, €
129,32
Prasības iepriekšējai izglītībai Vidējā izglītība
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) Komercdarbības pamati
Lietvedība
Grāmatvedības pamati
Datormācība
Praktiskā latviešu valoda
Tirgzinību pamati un prečzinība
Profesionālā angļu valoda
Profesionālā krievu valoda
Lietišķā komunikācija un profesionālā ētika
Darba un vides aizsardzība
Darba un saistību tiesības
Transporta loģistika
Transporta ģeogrāfija
Krājumu, noliktavu un sadales loģistika
Starptautiskā tirdzniecība un muitas lietas
Loģistikas procesu informācijas tehnoloģijas un sistēmas
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Minimālais izglītojamo skaits 20
Maksimālais izglītojamo skaits 28
Īstenošanas periods 9 mēneši
Akreditācija
2019-03-14 - 2021-03-13
Programmas kontaktpersonas
Ilze Pētersone | 67081407 | ilze.petersone@kcrtk.lv
Atpakaļ