Uzgaidiet

Digitālās prasmes (personām ar priekšzināšanām) attālināto mācību nodrošināšanai

Pieteikšanās kārta 5. kārta
Mācību pakalpojumu sniedzējs SIA Eiropas Tālmācības centrs, tās struktūrvienība Eiropas Tālmācības vidusskola
Norises vieta
  • Lomonosova iela 1 k-4, Rīga, LV-1019
Izglītības programmas veids Profesionālās pilnveides programma
Nozare Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Programmas stundu skaits 160
Mācību cena, €
512.00
Līdzmaksājums, €
51.20 (10%)
Prasības iepriekšējai izglītībai Vidējā izglītība
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) Izglītības programmas mērķauditorija ir personas, kuras ir iesaistītas apmācību plānošanā, organizēšanā un īstenošanā uzņēmumā vai izglītības iestādē. Programmas saturs paredz apgūt, pilnveidot digitālās prasmes, lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu un komunikāciju veicot attālinātas mācības.
Tēmas:
• Digitālās tehnoloģijas attālināto mācību organizēšanai (klātienē 12 stundas, tālmācībā 28 stundas),
• Digitālā satura veidošana (klātienē 18, tālmācībā 42 stundas),
• Labvēlīgas mācību vides psiholoģija (klātienē 15 stundas, tālmācībā 35 stundas),
• Normatīvie dokumenti attālināto mācību organizēšanā un digitālo tehnoloģiju izmantošanā (klātienē 6 stundas, tālmācībā 4 stundas).
Mācību process tiek organizēts klātienē (teorija un praktiskās mācības) un tālmācībā (teorija un praktiskās mācības) īpaši izveidotā eVidē, kurā ietverta izglītības procesam būtiskā informācija, īpaši strukturēti neklātienes mācību materiāli ar pašpārbaudes uzdevumiem un mācību priekšmetu videomateriāli, vebināru videoieraksti, pārbaudes darbi, mācību sasniegumu vērtējumi, kā arī iekšējie normatīvie akti un cita informācija. Katram izglītojamam eVidē tiek izveidots individuāls profils.
Tālmācības patstāvīgo mācību procesu papildina: vebināri, izmantojot speciālu Vebināru programmatūru; individuālās klātienes konsultācijas, izmantojot Skype vai Vebināru programmatūru; individuālās Skype konsultācijas pēc izglītojamā pieprasījuma, vienojoties par norises laiku ar mācību priekšmeta pedagogu; iespējas elektroniski uzdot jautājumu mācību priekšmeta pedagogam tieši mācību procesa laikā savā individuālajā profilā eVidē; individuālās neklātienes konsultācijas ar elektronisko tālsaziņas līdzekļu starpniecību.
Lai persona sekmīgi piedalītos programmas apguvē nepieciešams viedtālrunis, planšete vai dators, interneta pieslēgums, Microsoft Office programmu pakete. Ieteicama kamera un mikrofons.
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Minimālais izglītojamo skaits 15
Maksimālais izglītojamo skaits 40
Īstenošanas periods (nedēļās) 20
Akreditācija
-
Programmas kontaktpersonas
Laura Lika | 22038287 | kursi@eiropasskola.lv
Atpakaļ