Uzgaidiet

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi (Sekretārs)

Pieteikšanās kārta 5. kārta
Mācību pakalpojumu sniedzējs SIA Biznesa augstskola Turība
Norises vieta
  • Graudu iela 68, Rīga, LV-1058
  • Leona Paegles iela 1, Cēsis, LV-4101
  • Rīgas iela 50, Liepāja, LV-3401
  • Gaismas iela 1, Talsi, LV-3201
Izglītības programmas veids Profesionālās tālākizglītības programma
Profesionālā kvalifikācija Sekretārs (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis/ atbilst 4.Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim)
Nozare Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)
Programmas stundu skaits 960
Mācību cena, €
1220.00
Līdzmaksājums, €
61.00 (5%)
Prasības iepriekšējai izglītībai Vidējā izglītība
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) Mūžizglītības kompetenču mācību priekšmeti
MA1 Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (1.līmenis)
MB1 Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (2.līmenis)
Profesionālie mācību priekšmeti
PA1 Organizācijas darbības pamatprocesi
PA2 Biroja darba organizēšana (1.līmenis)
PA3 Dokumentēšana
PA4 Dokumentu un informācijas aprite (1.līmenis)
PB1 Biroja darba organizēšana (2.līmenis)
PB2 Korporatīvā komunikācija
PB3 Dokumentu un arhīva pārvaldība
PB4 Dokumentu un informācijas aprite (2.līmenis)
PB5 Personāla dokumentu izstrāde un aprite
PB6 Profesionālā saziņa svešvalodās
PB7 Lietišķo tikšanos organizēšana
PB8 Personāla darba nodrošināšana
Brīvās izvēles mācību priekšmeti (viens no)
PC1 Inovatīvi tehnoloģiskie risinājumi
PC2 Grāmatvedības kārtošana
PC3 Personas datu aizsardzība

Neklātienes mācību materiāls, uzdevumi un saziņa ar izglītojamiem, grupu darbs, zināšanu un izpildīto darbu vērtēšana un uzskaite Moodle vidē https://pic.turiba.lv

Klātienē 494 stundas (t.sk. kvalifikācijas prakse 240 stundas)
Neklātienē 466 stundas
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Minimālais izglītojamo skaits 15
Maksimālais izglītojamo skaits 30
Īstenošanas periods (nedēļās) 35-45
Akreditācija
-
Programmas kontaktpersonas
Uldis Strautkalns | 67606101 | kursi@turiba.lv
Atpakaļ