Uzgaidiet

Datorizēta grāmatvedība ar Horizon

Pieteikšanās kārta 5. kārta
Mācību pakalpojumu sniedzējs SIA Biznesa augstskola Turība
Norises vieta
  • Graudu iela 68, Rīga, LV-1058
Izglītības programmas veids Profesionālās pilnveides programma
Nozare Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)
Programmas stundu skaits 160
Mācību cena, €
400.00
Līdzmaksājums, €
40.00 (10%)
Prasības iepriekšējai izglītībai Vidējā izglītība
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) 1. Grāmatvedības organizācija Grāmatvedības organizēšanas dokumenti, saimniecisko darījumu cikli, kontu plāns, pamata konfigurācija jauna uzņēmuma uzskaitei Horizon, pamatdatu ievade Horizon.
VID, VSAA, CSP.
2. Grāmatvedības prakse Grāmatvedības datu ievade un apstrāde Horizon: Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite. Krājumu uzskaite. Ieņēmumu un izdevumu uzskaite. Avansa norēķini. Naudas līdzekļu uzskaite. Norēķini ar debitoriem un kreditoriem. Uzkrājumu uzskaite.
Algu aprēķins un uzskaite.
3. Programmas papildus konfigurācija Lietotāju, lomu, izskatu, filtru, dokumentu tipu, izdruku rediģēšana. Efektivitāte darbā ar Horizon.
4. Darba tiesības Darba attiecību tiesiskais regulējums. Datu apstrāde. Uzņēmuma līgums, autoratlīdzības līgums. Valsts sociālās apdrošināšanas būtība. Grāmatveža profesionālā ētika.
5. Nodokļi Iedzīvotāju ienākuma nodoklis. VSAOI. Pievienotās vērtības nodoklis. Nodevas. Atbildība par nodokļu likumdošanas pārkāpumiem. Soda un kavējumu naudas.
6. Finanšu pārskatu sastādīšana Finanšu pārskati, to veidi un sastāvs. Noformēšanas, apstiprināšanas un iesniegšanas kārtība, pilnvaru apjomi. Kontu slēgums. Peļņas sadale un deklarēšana. Uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācija.

Neklātienes mācību materiāls, uzdevumi un saziņa ar izglītojamiem, grupu darbs, zināšanu un izpildīto darbu vērtēšana un uzskaite Moodle vidē https://pic.turiba.lv

Klātienē 100 stundas
Neklātienē 60 stundas
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi
Minimālais izglītojamo skaits 15
Maksimālais izglītojamo skaits 35
Īstenošanas periods (nedēļās) 10
Akreditācija
2013-06-26 - 2021-06-30
Programmas kontaktpersonas
Uldis Strautkalns | 67606101 | kursi@turiba.lv
Atpakaļ