Uzgaidiet

Grāmatvedība ar priekšzināšanām

Pieteikšanās kārta 5. kārta
Mācību pakalpojumu sniedzējs SIA Biznesa augstskola Turība
Norises vieta
  • Graudu iela 68, Rīga, LV-1058
  • Leona Paegles iela 1, Cēsis, LV-4101
  • Rīgas iela 50, Liepāja, LV-3401
Izglītības programmas veids Profesionālās pilnveides programma
Nozare Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)
Programmas stundu skaits 160
Mācību cena, €
400.00
Līdzmaksājums, €
40.00 (10%)
Prasības iepriekšējai izglītībai Vidējā izglītība
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) 1. Grāmatvedības organizācija Grāmatvedības organizēšanas dokumenti dažādām komercdarbības formām, saimniecisko darījumu cikli, kontu plāns, uzskaites programmas. VID, VSAA, CSP. Atskaišu iesniegšanas kārtība, atbildība, pilnvaru apjomi. Naudas līdzekļi, to kontrole un ierobežojumi uzņēmumā. Noliktavas uzskaite, inventarizācijas organizēšana.
2. Finanšu grāmatvedība Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite. Apgrozāmo līdzekļu uzskaite. Pašu kapitāla uzskaite. Uzkrājumu uzskaite. Norēķinu ar kreditoriem uzskaite. Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaite. Finanšu pārskatu sastādīšana. Grāmatveža profesionālā ētika.
3. Grāmatvedības prakse Pamatlīdzekļu uzskaite. Krājumu uzskaite. Ieņēmumu un izdevumu uzskaite. Avansa norēķini. Naudas līdzekļu uzskaite. Algu aprēķins un uzskaite. Norēķini ar piegādātājiem un pircējiem.
4. Darba tiesības Darba attiecību tiesiskais regulējums. Datu apstrāde. Uzņēmuma līgums, autoratlīdzības līgums, pilnvarojuma līgums. Valsts sociālās apdrošināšanas būtība. Darba aizsardzība.
5. Nodokļi Iedzīvotāju ienākuma nodoklis. VSAOI. Mikrouzņēmumu nodoklis. Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis. Pievienotās vērtības nodoklis. Nodevas. Atbildība par nodokļu likumdošanas pārkāpumiem. Soda un kavējumu naudas.
6. Gada pārskatu sastādīšana Gada pārskati, to veidi un sastāvs. Noformēšanas, apstiprināšanas un iesniegšanas kārtība. Kontu slēgums. Peļņas sadale un deklarēšana. Uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācija.

Neklātienes mācību materiāls, uzdevumi un saziņa ar izglītojamiem, grupu darbs, zināšanu un izpildīto darbu vērtēšana un uzskaite Moodle vidē https://pic.turiba.lv

Klātienē - 80 stundas
Neklātienē - 80 stundas
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi
Minimālais izglītojamo skaits 15
Maksimālais izglītojamo skaits 35
Īstenošanas periods (nedēļās) 10
Akreditācija
2013-06-26 - 2021-06-30
Programmas kontaktpersonas
Uldis Strautkalns | 67606101 | kursi@turiba.lv
Atpakaļ