Uzgaidiet

Jaunu produktu, uzņēmumu un komandu vadīšana ar Agile, izmantojot digitālos rīkus

Pieteikšanās kārta 5. kārta
Mācību pakalpojumu sniedzējs SIA Biznesa augstskola Turība
Norises vieta
  • Graudu iela 68, Rīga, LV-1058
Izglītības programmas veids Profesionālās pilnveides programma
Nozare Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Programmas stundu skaits 160
Mācību cena, €
512.00
Līdzmaksājums, €
51.20 (10%)
Prasības iepriekšējai izglītībai Pamatizglītība
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) 1. Ievads Agile pamatos Kāpēc inovāciju radīšanai piemērotākā metode ir Agile. Agile pamatprincipi (Agile Manifesto). Kā Agile ļauj sasniegt lielāku vērtību ar mazāk ieguldītiem resursiem. Agile pielietojums dažādās uzņēmumu darbības jomās un nozarēs. Dažādu Agile metodoloģiju atšķirības un paredzētais pielietojums. Slack komunikācijas rīks. Notion komandu darba pārvaldības rīks
2. Scrum - metode jaunas vērtības un produktu radīšanai Scrum svarīgākie pamatprincipi. Komandas lomas un to savstarpējā sadarbība. Scrum procesa secība un katra soļa nozīme. Savstarpējās vienošanās un informācijas nodošanas formas. Mērījumu veikšana un komandas efektivitātes uzlabošana Scrum metodē. JIRA komandu darba pārvaldības rīks darbam ar Scrum. Sunsama laika plānošanas rīks komandām
3. Kanban - metode operatīva vai regulāri mainīga darba pārvaldīšanai Kanban metodes pamata principi. Kanban darba plūsmas vizualizācija. Mērījumu veikšana un komandas efektivitātes uzlabošana Kanban metodē. JIRA rīks darbam ar Kanban
4. Product Ownership - ievads produktu vadībā ar Agile Tirgus izpēte ar mērķi mazināt riskus un liekus ieguldījumus. Lietotāja vajadzību noteikšana un personas apraksta izveide. Produkta plānošanas līmeņi un to vizualizācija. Lietotāju stāstu pareiza rakstīšana. Produkta attīstība, nosakot un pārvaldot pareizas prioritātes. Ievads rezultātu mērīšanā un atgriezeniskās saites ievākšanā. Sketch/Invision - rīki produktu prototipēšanai. Zeplin - rīks komunikācijai starp produkta dizainu un izstrādātājiem
5. Dizaina domāšana inovāciju radīšanai Dizaina domāšana kā inovāciju radīšanas metode, domāšanas pieeja un organizācijas darbības veids. Atdeve no produkta vai pakalpojuma “radīšanas kopā ar lietotāju” . Veiksmīgs dizaina domāšanas process - 5 galvenie soļi. Metodes un instrumenti risināmo problēmjautājumu un lietotāju izpētei un izpratnei – praktiska to izmēģināšana un padomi to efektīvai pielietošanai. Produkta vai pakalpojuma lietotāja pieredzes kartēšana: esošā vs vēlamā situācija. Praksē pārbaudītas ideju radīšanas metodes un labāko ideju atlases principi. Labāko ideju testēšana – eksperimentu un prototipu īstenošana. Kas jādara, lai idejas ieviestu praksē. Miro prāta karšu (mindmap) un ideju vizualizācijas rīks
6. Liela izmēra Agile Projektu vadīšana ar vairākām komandām, izmantojot Agile. Liela izmēra Agile galvenās metodoloģijas. LeSS metodes procesa secība

Neklātienes mācību materiāls, uzdevumi un saziņa ar izglītojamiem, grupu darbs, zināšanu un izpildīto darbu vērtēšana un uzskaite Moodle vidē https://pic.turiba.lv

Klātienē - 52 stundas
Neklātienē - 108 stundas
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Apliecība par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi
Minimālais izglītojamo skaits 20
Maksimālais izglītojamo skaits 35
Īstenošanas periods (nedēļās) 10
Akreditācija
-
Programmas kontaktpersonas
Uldis Strautkalns | 67606101 | kursi@turiba.lv
Atpakaļ