Uzgaidiet

Metālapstrāde (Lokmetinātājs metināšana ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG))

Pieteikšanās kārta 5. kārta
Mācību pakalpojumu sniedzējs Aizkraukles Profesionālā vidusskola
Norises vieta
  • Jaunceltnes iela 21, Aizkraukle, LV-5101
Izglītības programmas veids Profesionālās tālākizglītības programma
Profesionālā kvalifikācija Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) (2.profesionālās kvalifikācijas līmenis/ atbilst 3.Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim)
Nozare Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības
Programmas stundu skaits 480
Mācību cena, €
1740.00
Līdzmaksājums, €
87.00 (5%)
Prasības iepriekšējai izglītībai Pamatizglītība
Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas) Tēmas: 1) Rasēšanas pamati; 2) Lokmetināšanas (MAG) metināšanas tehnoloģija; 3) Materiālmācība; 4) Sabiedrības un cilvēka drošība. Kvalifikācijas prakse- 240 stundu apjomā
Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi Profesionālās kvalifikācijas apliecība
Minimālais izglītojamo skaits 6
Maksimālais izglītojamo skaits 12
Īstenošanas periods (nedēļās) 32
Akreditācija
2017-12-08 - 2020-11-27
Programmas kontaktpersonas
Aija Kukule | 26454273 | aija.kukule@inbox.lv
Atpakaļ